top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Slidepakke til dit næste forældremødeMange skoler oplever, at det kan være en udfordring at få skabt et godt og solidt skole-hjemsamarbejde, der understøtter den fællesskabende kultur i klassen. Derfor har et nyt materiale set dagens lys i juni 2017. Materialet er kommet til verden gennem et samarbejde mellem praktikere fra kommunes skoler og konsulenter i Læring og Pædagogik.

Intentionen er, at materialet skal gøre det nemt for teamet omkring en klasse at inddrage forældrene i at være medskabere og medansvarlige for det inkluderende fællesskab i klassen.

Med udgangspunkt i inklusionsstrategien, ”Fællesskaber for alle”, indføres forældrene i; hvad et læringsfællesskab er, betydningen af dette og helt konkret gennemføres en proces, hvor der laves aftaler, der understøtter det gode forældresamarbejde. At dette er væsentligt understreges af forskningen, der viser, at trivslen er højere i klasser, hvor der er et godt forældresamarbejde (Kjær T., 2011. Trivsel i folkeskolen. Dansk center for undervisningsmiljø). Samtidig bevirker et stærkt fællesskab mindre mobning (Raabøl H. H. 2013. Når klassekultur tipper over i mobning) og når skolen er et rart sted at være bliver det også et godt sted at lære (Ploug N. 2003. Vidensopsamling om social arv).

Materialet er udformet som ”plug and play” og kan anvendes direkte på forældremøder. Under de fleste slides står der noter, som forhåbentlig kan inspirere og hjælpe lærere/pædagoger - og som introducerer hensigten med slidet. Det er også muligt at kopiere materialet over på eget drev og justere og redigere, så det passer til lige nøjagtig den konkrete klasse (så længe indholdet ikke får en væsentlig anden ordlyd). Det anbefales at anvende materialet i begyndelsen af skoleåret, hvor de aftaler der indgås fortsætter skoleåret ud. Hvis aftalerne fungerer og tilfører noget positivt til klassefællesskabet, kan I gentage processen i det kommende skoleår.

Det er tanken, at skolens inklusionsvejleder kan inddrages og støtte jer i enten forberedelsen til forældremødet - eller deltage i selve mødet og støtte jer i det nye materiale. Inklusionsvejlederne tilbydes en workshop i materialet i august 2017.

Hent slidepakken her.

Vi håber materialet vil inspirere jer. Rigtig god fornøjelse.

Rikke Møller Larsen og Jeanette Schmith, august 2017

#pædagogiskpersonale

bottom of page