top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forældremøde - har du husket disse punkter?På alle skoler afholdes fælles forældremøder, hvor klassens eller årgangens lærere og pædagoger invitere alle elevernes forældre til et møde. Både forældre og det pædagogiske personale har forventninger til sådan et møde. Brugfolkeskolen.dk har derfor udarbejdet retningslinjer for hvordan det gode forældremøde kan afholdes, og hvad man som arrangør bør være opmærksom på. Din dagsorden spiller her en vigtigt rolle. Men hvad skal denne dagsorden egentlig indeholde?

Dagsorden - hvad, hvem, hvordan, hvornår?

En dagsorden kan være med til at forberede forældrene på hvad der skal foregå, samt hvilke emner du som lærer eller pædagog har fokus på i forbindelse med forældremødet. I forbindelse med denne dagsorden, bør det ligeledes aftales hvor meget information forældrene får om de enkelte punkter, således forældrene kan forberede eventuelle spørgsmål hertil. Derudover kan det fremgå af dagsordenen hvem der står for de enkelte punkter. En overvejelser I som arrangører bør have forud for mødet er hvordan et punkt formidles bedst muligt til forældregruppen. Skal der orienteres, fortælles, diskuteres, inddrages video eller billedmateriale eller noget helt sjette? Dette afhænger både af forældregruppen samt budskabet for det pågældende emne men er noget der bør overvejes forud for mødet.

Følgende liste med spørgsmål kan inddrages i forberedelsen af forældremødet:

  • Hvem udarbejder og udsender dagsorden?

  • Hvad skal med på dagsordenen?

  • Hvor lang tid skal hvert punkt tage?

  • Hvem står for hvilke punkter?

  • Hvordan formidler vi det?

  • (Hvordan) Inddrager vi forældrene under mødet?

  • (Hvordan) Giver vi eksempler på undervisningen under mødet?

  • (Hvordan) Inddrager vi forældrene inden mødet?

Inddrag forældrene - inden mødet

Som fagperson har du uden tvivl nogle punkter du skal og vil igennem i forbindelse med forældremødet. Men stemmer disse overens med hvad forældrene gerne vil vide mere om?

Brugfolkeskolen.dk foreslår her, at man kan inddrage en kontaktperson fra forældregruppen for at finde ud af hvad der forældrene har af spørgsmål. På den måde kan dagsordenen blive fælles, og alle parter kan få det ønskede ud af mødet, mens du som professionel stadig har overblikket samt styringen.

Børnenes hverdag

Forældrene vil gerne vide hvad deres børn laver, hvad de lærer samt hvordan de gør det. En mulighed for dette er at vise forældrene hvad undervisningen handler om og hvordan den foregår. Har du lavet en øvelse med eleverne, kan du også prøve den med forældrene. Video- og billedmateriale eller udstilling af projekter er ligeledes en mulighed.

Sprog og teknik

Med udstillinger og fremvisning af undervisningen, får du mulighed for at vise din faglighed og fortælle hvorfor I gjorde sådan. Overvej hvilket sprog du anvender. Har du sorteret fagbegreberne fra personalemøderne fra forud for forældremødet, således alle forældrene forstår dit budskab? Du kan teste begreber på andre ikke-fagfæller forud for mødet. Et andet element du bør teste inden mødet, er teknikken.

Jeg har nævnt eksempler på tiltag, hvor undervisningen kan synliggøres for forældrene, der kræver teknik. Anvender du teknik til mødet, så test det altid inden. Når alle forældre endelig er samlet, er spildtid ikke hvad du har brug for.

Dette indlæg er inspireret af brugfolkeskolen.dk. Ønsker du at læse mere fra de oprindelige kilder, kan du gøre det her: http://brugfolkeskolen.dk/foraeldresamarbejde/det-gode-foraeldremode/principper-for-det-gode-foraeldremode/

og her: http://brugfolkeskolen.dk/foraeldresamarbejde/det-gode-foraeldremode/foraeldremode-med-elever-og-fagligt-indhold/

#pædagogiskpersonale

bottom of page