top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Mit barn har været i en konflikt - hvad gør jeg?I løbet af en skoledag oplever dit barn en masse forskellige ting - undervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, frikvarterer, lege og snakke med både andre elever, lærere og pædagoger. I løbet af skoledagen vil der opstå uenigheder, hvilket kan medføre konflikter. Konflikterne er en naturlig del af dit barns skolegang. Men hvad gør man, når ens barn er sur eller ked af det efter en bestemt episode i skolen?

Mange mindre konflikter håndterer børnene selv eller sørger hjælp hos lærere og pædagoger. Nogle konflikter tager børnene dog med hjem, og her kommer din rolle som forældre i spil.

Det første skridt på vejen mod at støtte dit barn i at håndtere konflikten er at finde ud af hvad konflikten omhandler. Hvad er der sket? Hvorfor skete det? Hvilke følelser vækker det der skete, i dit barn? Eksempler her på kan være, at dit barn føler sig udenfor fællesskabet, at dit barn er vred eller at dit barn er ked af det. Her er det vigtigt, at du forholder dig neutral og ikke giver dit barn ret i, at et andet barn er dumt eller siger dit barn imod.

Lad dit barn fortælle hvordan det oplevede situationen.

At få lov at fortælle kan være en god start på at håndtere konflikten - og nogle gange være nok. Hvis ikke, er næste skridt, at I snakker om hvad der så skal gøres. Hvad forestiller dit barn sig, at der skal gøres? Hvad kan dit barn selv gøre? Skal lærerne og pædagoger inddrages? Eller skal du som forældre have kontakt til andre elevers forældre?

Skal du have kontakt til en anden forældre, er der flere ting du skal være opmærksom på.

Når du hører dit barn fortælle om konflikten, er det den måde hvorpå dit barn har oplevet dette. De(t) andet barn har højst sandsynligt oplevet konflikten anderledes. Lad derfor den anden part fortælle hvordan de har oplevet situationen, ligesom du selv ønsker at gøre det.

Efterfølgende er det vigtigt, at I aftaler hvordan I kommer videre. Snakker I med jeres eget barn? Vil I alle mødes? Skal lærere eller pædagoger inddrages?

I tilfælde, hvor lærere og pædagoger skal inddrages bør du ligeledes overveje hvorfor og med hvilket formål. Skal lærerne og pædagogerne blot orienteres om konflikten og jeres aftaler eller har I behov for støtte til at få etableret aftaler mellem jeres børn? Husk på, at de professionelle har fokus på jeres børns trivsel og læring i forbindelse med disse konflikter.

Dette opslag er inspireret af forældrefiduser.dk. Hvis du ønsker at læse mere, kan du gøre det på følgende link: http://www.foraeldrefiduser.dk/konflikt

#forældre

bottom of page