top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Sådan kan du hjælpe dit barn med læsningEt forskningsprojekt bestående af et samarbejde imellem Aarhus Kommune og Trygfondens Børneforskningscenter har opnået imponerende resultater. Forskningsprojektet kaldes READ og har fokus på børns evne til at læse.

Positive resultater uanset baggrund

Forskningsprojektet havde ikke kun fokus på, at forældrene skulle læse mere med deres børn, som det ellers har gjort sig gældende i tidligere lignende undersøgelser. Der var også fokus på hvordan forældrene kunne støtte børnenes læsning og rose dem herfor. Forældrene fik derved inspiration til hvordan de kunne snakke med deres børn om det de læste og anerkende børnenes læsning.

Resultaterne af forsøget viste, at børn med anden etnisk baggrund end dansk fik løftet deres læseniveau ligeså meget som børn, med etnisk danske forældre gjorde under forsøget.

De tiltag, som var i fokus i forsøgene var hvordan forældrene roste deres børn.

3 ting du skal huske, når du læser med dit barn:

  • Tal med dit barn om, hvad I læser

  • Anerkend dit barns indsats (Fokus på proces/indsats fremfor produkt/intelligens)

  • Fejl er en del af processen

Proces fremfor produkt

I forsøgene blev forældrene instrueret i at rose deres børns indsats i forhold til arbejdet med læsning, fremfor deres intelligens. Ved et fokus på intelligens, vil forældrene rose med vendinger som "Du er godt nok dygtig", mens der ved fokus på indsatsen vil siges ting som "Du har vel nok arbejdet hårdt".

Risikoen ved at rose børnenes intelligens er, at børnene fokuserer på at opnå gode resultater, hvilket gøres nemmere ved at påtage sig simple opgaver. Barnet vil her ikke være lige så modtagelig overfor udfordringer og derfor ikke opnå den samme udvikling, som hvis indsatsen påskønnes.

Når forældrene har fokus på barnets indsats i forhold til læsningen, vil barnet opleve mod til at kaste sig ud i sværere opgaver og derved have mulighed for at blive endnu bedre. En fejl eller lignende bliver derved ikke set som noget negativt, men derimod blot som en naturlig del af læreprocessen mod at blive en dygtigere læser.

Teksten er skrevet med inspiration fra Nordicparenting.dk. Vil du læse videre herom, kan du gøre det på følgende link:

http://nordicparenting.dk/2016/10/27/foraeldre-laerte-simpel-metode-loeftede-deres-boerns-laeseniveau-markant/

#forældre

bottom of page