top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forældremøder - hvad er min rolle som forælder?Forældremøder afholdes på alle skoler i Aalborg Kommune. Lærerne og pædagoger har udarbejdet en dagsorden, en leder deltager måske ligeledes i mødet, men hvad er din rolle som forældre egentlig?

FUG.no - Foreldreutvalget for grunnopplæringen har derfor udarbejdet nogle eksempler på hvad du kan spørge ind til på forældremødet.

  • Hvilke forventninger har I til mig som forældre?

  • Hvad kan jeg forvente af skolen?

  • Hvad kan jeg gøre for at støtte undervisningen hjemme?

  • Hvorledes kan jeg bidrage til et godt socialt fællesskab og et godt læringsmiljø?

Ved at vise interesse for hvilke forventninger skolen har til dig, får I opsat en klar og tydelig ramme for jeres samarbejde. Lærerne og pædagoger får her mulighed for at italesætte hvad deres professionelle opgave er og hvad de håber I vil bakke op omkring og kan gøre for dette. Klare rammer og forventningsafstemning er gode, specielt i begyndelsen af et samarbejde hvorfor sådanne spørgsmål kan være med til at åbne op for dialogen herom.

Ved at give mulighed for at støtte undervisningen og det sociale fællesskab kan du være med til at støtte både dit barn og børnegruppens læring og trivsel.

Denne tekst er inspireret af fug.no. Ønsker du at læse mere herom, kan du gøre det på http://www.fug.no/foreldremoeter.144731.no.html

#forældre

bottom of page