top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Ny forskning om forældrenes brug af intraDu kender det sikkert. Du har gennem en periode lavet en del opslag på ForældreIntra og du kan se hvilke forældre der løbende tjekker dine opslag, og hvem der ikke gør. Men hvad betyder denne statistik egentlig for forældrenes brug af det, som du skriver?

Det har Maria Ørskov Akselvoll undersøgt i sin Ph.d.-afhandling Folkeskole, forældre, forskelle.

I sin Ph.d-afhandling har Akselvoll haft fokus på samarbejdet mellem folkeskole og hjem, med udgangspunkt i to klasser. Her har hun deltaget i møder, foretaget interviews og haft adgang til klassernes ForældreIntra.

Her fandt Akselvoll ud af, at der var stor forskel på, hvor ofte forældrene tjekkede Forældreintra. Den familie, som oftest tjekkede ForældreIntra, gjorde det 16 gange om ugen, det vil sige mere end 2 gange dagligt. Familien, der havde færrest log-ins, tjekkede ForældreIntra en gang om ugen. Gennemsnittet for alle familier var at tjekke ForældreIntra fem gange ugentligt. Der kunne antydes en tendens omkring, at familier med minimum en forældre med en lang videregående uddannelse oftere tjekker ForældreIntra, end familier med kort eller ingen uddannelse. Samtidigt tegnede der sig et billede af, at det oftere var kvinderne end mændende, som loggede ind. Men er det nødvendigvis dem, som tjekker ForældreIntra oftest, der er bedst opdateret? Dette undersøgte Akselvoll efterfølgende gennem interviews med lærere og forældre, hvor hun fandt ud af følgende:

  • Nogle forældre, som sjældent tjekker ForældreIntra, kan få meget ud af dette ene log-in

  • Nogle forældre opdaterer hinanden

  • Nogle forældre spørger hinanden til råds frem for at tjekke Intra

Gennem interviews fandt Akselvoll ud af, at nogle forældre kun tjekkede ForældreIntra en gang ugentligt. Her printede de ugeplanen ud, snakkede med deres børn om den i løbet af ugen og i weekenden. Disse forældre må derfor siges at få meget ud af sit ene log-in. Der var derfor ikke entydig sammenhæng mellem hvor mange log-ins forældrene lavede på ForældreIntra og hvor involverende de var i skolen.

Derudover var der forældre, som fortalte, at de kontaktede bestemte forældre, hvis der var sociale arrangementer, fordi de var usikre på, om disse forældre altid fik tjekket intra. Informationer spreder sig derved ikke kun ved hjælp af Intra, men også fra en forældre, til en anden.

Et tredje element der kom til udtryk gennem interviews var, at enkelte forældre kontaktede andre forældre, for at spørge til råds angående beskrivelser, som de ikke forstod på ForældreIntra. Dette gjorde sig særligt gældende for en tosproget familie, der spurgte andre til råds angående lektier og lignende informationer, som var gjort tilgængelig via ForældreIntra.

Akselvolls skriver selv følgende kommentar til statistikerne over forældrenes besøgsstatistikker: “Dette viser, at besøgsstatistikkerne skal tolkes med forsigtighed, at de kun er indikatorer på involvering og de ikke nødvendigvis fortæller noget om, hvorvidt forældre læser informationen, eller hvad de gør med den” (Akselvoll, 2016, s. 251).

Denne tekst er inspireret af Maria Ørskov Akselvolls Ph.d.-afhandling. Ønsker du at læse mere om netop dette emne, eller hele hendes afhandling, kan den findes her: http://forskning.ruc.dk/site/files/59301498/Ph.d._afhandling_Maria_rskov_Akselvoll.pdf

#pædagogiskpersonale

bottom of page