top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Herningvej Skole forventningsafstemmer med medarbejdere, forældre og eleverI Skoleforvaltningen ved Aalborg Kommune arbejdes der med Learning Pipeline. Learning Pipeline beskriver arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter for de forskellige niveauer og er dermed en forventningsafstemning mellem niveauer. Niveauerne i Learning Pipeline er: Skoleudvalg, Skolebestyrelse, Rådmand, Direktør, Chef, Leder af ledere, Leder af medarbejdere samt Medarbejdere. På Herningvej Skole har skoleleder Jette Hansen dog udvidet Learning Pipeline til også at omfatte elever og forældre.

Vi synes Learning Pipeline er rigtig fint, og vi bruger det også til ansættelsessamtaler, men vi synes faktisk, at vi havde glemt eleverne - og det er jo dem det handler om” siger Jette Hansen om årsagen til, at de påbegyndte arbejdet med at udvide Learning Pipeline-niveauer til også at omfatte elever og forældre.

Learning Pipeline har til formål at forventningsafstemme til hvert enkelt niveau, samtidig med at det skaber opmærksomhed på sammenhængen mellem niveauerne. Materialet skal derfor hjælpe med at stille klart, hvad vi forventer af hinanden og derfor også hvordan vi kan hjælpe hinanden til at lykkes med vores samlede opgave.

Da dette skulle udarbejdes for hele Skoleforvaltningen blev samtlige ledere, mere end hundrede medarbejdere samt repræsentanter for skolebestyrelserne og politikerne fra Skoleudvalget inviteret til at deltage. Her var det Kristian Dahl, som styrede processen.

På Herningvej Skole tilbød to forældre fra skolebestyrelsen at varetage facilitatorrollen og de har derfor udarbejdet det materiale, som skulle danne udgangspunkt for definitionen af niveauerne.

At lade forældrene stå for processen var en god idé. Det gav dem ejerskab herover.”

Processen forløb derfor sådan, at de to forældre, der stod for processen, har arbejdet med følgende tre grupper:

  • Elevrådet

  • Forældrekontaktgrupperne

  • Medarbejderne

Det er en af udfordringerne, når man invitere til skole-hjemsamarbejde - at de faktisk også skal have tid til at komme. Det kan mærkes på deltagelse til skole-hjem-samtaler og forældremøder.” Således siger Jette Hansen om udfordringen med, at få flest mulige forældre til at deltage i dette arbejde; “Jeg vil gerne have haft flere forældre med. Det viste sig, at blive en rigtig god aften.

Facilitatorerne havde udarbejdet spørgsmål, der skulle besvares af alle tre grupper. Disse spørgsmål skulle definere forventninger til de forskellige niveauer. Facilitatorerne havde dog en bekymring. “De var spændt på, om eleverne kunne svare på spørgsmålene, for det var jo nogle svære ord. Og det var samme spørgsmål til både elever, forældre og medarbejdere. Og eleverne klarede det rigtig godt. Så de kan mere end man tror”, siger Jette Hansen.

Selvom Learning Pipeline på forældre og elev-niveau er helt nyt ser Jette Hansen en hel del muligheder i materialet: “Det kunne bruges til en skole-hjem-samtale. Der kunne kigges på både elev eller forældre. Forældre kunne også kigge på hinanden.

Jette Hansen har også selv erfaring med at være i fokus for sådan en samtale. “Det var en god oplevelse og gav udgangspunkt for en god samtale. Det skal ikke bruges til at slå folk oven i hovedet og sige “Det er I ikke gode nok til.” Det, at man får en dialog om det, så får man også opmærksomhed på det.

Udarbejdelsen af Learning Pipeline for forældre og elever er derfor afsluttet, og Herningvej Skole er derfor klar til at gå i gang med implementeringsfasen.

Skulle du have lyst til at høre mere om Learning Pipeline på forældre og elev-niveau, svarer Jette Hansen gerne på spørgsmål. Hun kan kontaktes på jha-skole@aalborg.dk.

Vil du se Herningvej Skoles Learning Pipeline, kan den findes her.

Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune, Learning Pipeline kan findes her.

#pædagogiskpersonale #forældre

bottom of page