top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Sådan bruger Sulsted Skole FacebookPå Sulsted Skole er der ikke kun MinUddannelse og ForældreIntra, der bruges til at understøtte det digitale samarbejde mellem skole og hjem. Jeg har taget en snak med Bodil Cold Bak der, udover at være dansk- og tysklærer i udskolingen på Sulsted Skole, fungerer som skolens medieansvarlig. Hun fortæller her om, hvilke erfaringer hun har gjort sig med at bruge Facebook i forbindelse med skole-hjemsamarbejdet og giver nogle gode råd.

Bodil lægger billeder på skolens Facebook-side flere gange om ugen og er ikke i tvivl om, at det har en positiv effekt på samarbejdet mellem skole og hjem. “Jeg tænker det er med til at styrke forældresamarbejdet fordi forældrene bliver mere positivt stemte, når de kan se, hvad der foregår og at skolen er et godt sted for deres børn.” Hun fortæller videre: “Det er primært med sigte på forældrene, at jeg gør det. Børnene har jo selv været der. Men jeg synes det er vigtigt at forældrene kan se, at der for eksempel har været halloween på skolen. Og der er Facebook den bedste kanal, synes jeg, fordi den er så levende og dynamisk, hvor hjemmesiden er lidt mere tung.

Formålet med anvendelsen af Facebook er, at give forældrene indblik i skoledagen. “Det handler om at sørge for, at den gode historie kommer ud, og at de kan se, hvad deres børn laver. Det har stor værdi, også i forældresamarbejdet. For mange forældre har den opfattelse, at de ikke kan følge med i deres barns hverdag i MinUddannelse. Men mit indtryk er, at forældre i den grad kan følge med i skolehverdagen på Facebook.”

Modstanden blev hurtigt overvundet Det var dog ikke helt uden modstand, at Facebook-siden blev taget i brug. Bodil fortæller således, at nogle lærere og pædagoger var skeptiske overfor at skulle til at tage billeder i dagligdagen samt sende disse billeder til hende og var bekymret for hvorvidt dette vil være for tidskrævende og omstændigt. Der var også nogle der stillede sig kritisk overfor tiltaget med spørgsmål som: “Hvad skal det til det for?” Denne skepsis forsvandt dog, forklarer Bodil: ”Den blev fjernet ved, at der kom så meget positiv feedback. Og forældrene giver positiv feedback.

Bodil er heller ikke i tvivl om, hvad forældrenes holdning til anvendelsen af Facebook er. “Forældrene kan virkelig godt lide det. Via Facebook kan vi tydeligt mærke, at forældrene kan lide os og vores skole. For ellers er de her nordjyske forældre ikke altid gode til at sige, når noget er godt”, siger hun med et stort smil.

Det er dog ikke kun lærere og pædagoger, der kommer med inputs til skolens Facebook-side. Børnene har også mange idéer. “De sender også billeder til mig, og spørger, om vi ikke skal have nogle bestemt ting lagt ud på Facebook-siden” fortæller Bodil, og fortsætter: “Selvfølgelig gør det sig mest gældende for de ældste elever. Nu skal vi spille skolefodbold. Så foreslår de at lave et interview. Så er det ofte mig, der filmer, men eleverne der kommer med idéen og producerer det.

Kom godt i gang For at komme i gang med brugen af siden, har Bodil også nogle idéer til, hvad der så kan være motiver for de første billeder. “Hvis der er lidt dødt med historier, så går jeg ud, tager et billede af solen, der skinner på skolen. Så kan jeg skrive “Velkommen til en ny dag” eller “Skolen i flot solskin” for at holde siden ved lige. Ellers forsøger jeg at “fange” nogle børn - så kan det være stemningsbilleder fra frikvarteret.” Selvom det ikke nødvendigvis er disse opslag, der får flest kommentarer og likes med på vejen, så er de stadig med til at skabe opmærksomhed omkring siden. Hvad der får flest likes, har Bodil ligeledes en klar opfattelse af. “Det er, når lærere, der har været på skolen i mange år, gør noget, som for eksempel har jubilæum eller redet på en rodeotyr til en skolefest. Jeg tror det fik 7-8000 visninger” fortæller Bodil om en af de historier, som fik mest omtale og supplerer: “Sådan nogle ting, det er rigtig godt. Det er også godt, hvis en klasse er på skolerejse. Men også et halloween-tema, eller en cykeltur og madlavning. Noget, hvor man kan se, at børnene er i gang med noget.” Udover billedet, har teksten ligeledes en stor betydning for opslaget.

Tekst - hvad og hvordan? Teksten på Facebook kan hurtigt blive for lang, hvilket gør, at forældrene ikke læser det hele. Når kollegerne sender billeder og tekst til Bodil, sørger Bodil for, at teksten ikke er for lang. Nogle gange deler hun derfor opslaget i to eller inddeler det i afsnit. Her er Bodil dog ekstra opmærksom på to ting: “Endelig ikke poste opslagene lige efter hinanden. Det er også tidspunkter der er bedre, end andre.

I forhold til teksten er der ét bestemt ord, som Bodil er meget bevidst om at undgå. “Noget af det vigtigste er, at der må ikke stå “Vi” i et opslag. Det er jeg meget opmærksom på, fordi hvis vi skriver “I dag kogte vi suppe” så tænker de elever, som følger siden: “Nej, det gjorde vi da ikke.” Derfor er jeg opmærksom på, at det er “Eleverne fra anden årgang kogte suppe.” Hvis man skriver vi, så kan man tro, at det er hele skolen.” Ordet “vi” bliver derfor fjernet, hvis en kollega har skrevet det i sin tekst til et opslag. Det er dog ikke alt, hvad kollegerne sender, som Bodil lægger ud på Facebook.

Herom forklarer Bodil: “Jeg har et filter, som er mig selv. Jeg kigger altid billederne igennem inden. Jeg kasserer også af og til billeder. Der var et tidspunkt, hvor en kollega havde taget nogle billeder af nogle elever, hvor en pige i baggrundens trøje sad lidt uheldigt. Det havde kollegaen selvfølgelig ikke set, men så kasserede jeg det” og hun fortæller hertil: “Min kollega spurgte, hvorfor jeg ikke havde lagt det ud, hvortil jeg spurgte, om hun havde set det, der var i baggrunden. Det havde hun ikke tænkt over.

Jeg spurgte Bodil, om hun nogensinde havde slettet et opslag igen, hvortil hun svarede: “Nej, det er der ikke. Der har været opslag, hvor jeg har været i tvivl. Hvor billedkvaliteten har været dårlig, eller en film med for meget støj i baggrunden. Der kan også være film, som nogle elever har lavet, hvor de har anvendt noget musik, som Facebook fanger, fordi vi ikke har rettigheder til det.” Man bør derfor være opmærksom på hvorvidt der kan være materiale, som man ikke har rettigheder til at dele. Dette kan også være billeder af bestemte børn. “Vi har fået forældrene til at skrive under på, at der må deles billeder af deres børn på Facebook. En sagde tidligere nej, og det respekterede vi selvfølgelig.

Afslutningsvis har Bodil et godt råd: “Det handler bare om at få mobilen op af lommen, og få taget et billede og få skrevet noget.

Vi vil gerne sige tak til Bodil, for at dele sin erfaring samt gode råd. Har du spørgsmål, kan du kontakte Bodil på bodi0578@sulsk.dk.

Sulsted Skoles Facebook-side kan findes her.

#pædagogiskpersonale

bottom of page