top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Kender du "Trivsel på Spil"?Fire gode organisatoner (Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole & Forældre) står bag dialogspillet "Trivsel på spil". Med dialogværktøjet Trivsel på Spil får alle skolens voksne parter (lærere, forældre, de større elever samt skoleledelsen og -bestyrelsen) mulighed for at tale sammen indbyrdes og/eller med hinanden om, hvordan man skaber et samvær med gode relationer i og omkring skolen. Formålet med Trivsel på spil er at forebygge vanskelige situationer ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter og få skabt et godt udgangspunkt for at agere konstruktivt og positivt over for hinanden. Trivsel på spil kan bruges til forældremøder, møder i trivselsråd, i klasseteams mv. Det består af en række hverdagsdilemmaer og temaer, som redskab til at få forventningsafstemt og afstemt forskellige roller i samarbejdet med og omkring børnene.

Find vejledning, dialogkort mv. her

#pædagogiskpersonale #forældre

bottom of page