top of page
 • Skolehjemsamarbejde

Søren Tousig Skansevejens Skole - Sådan arbejder jeg med skole-hjem-samarbejdetDen 8. september 2017 afholdt Skoleforvaltningen i Aalborg temaeftermiddag om skolehjemsamarbejde. Her var Søren Tousig, lærer i 0. klasse på Skansevejens Skole, en af oplægsholderne. Han delte erfaringer og gode råd i forhold til samarbejdet med forældrene.

Højere krav

“Der er højere krav nu end tidligere, som vi fagpersoner ikke kan imødekomme alene. Vi har behov for forældrene”, siger Søren. Forældrene er en nødvendig ressource, der skal hjælpe til at udvikle eleverne. “Det er afgørende, at samarbejdet tager udgangspunkt i, at forældrene er en ressource for barnets læring. Skolen skal opstille klare rammer for samarbejdet” fortæller Søren videre. Netop de klare rammer og krav er vigtige, for at samarbejdet bliver vellykket.

Anbefalinger eller krav?

Søren opstiller følgende krav, for at få samarbejdet mellem skole og hjem til at lykkes:

 • Giv forældrene indsigt og viden om skolens virksomhed

 • Giv forældrene indsigt og viden om skole-hjem-samarbejdet

 • Skab en fælles forståelse af barnet som elev

 • Vær bevidst om hensigt og mål med skole-hjem-samarbejdet

 • Giv tid og rum til gensidig forventningsafstemning

Og netop dét - at give sig selv tid til skole-hjem-samarbejdet - lægger Søren meget vægt på. Gode relationer til forældrene er vigtige, for at samarbejdet kan fungere.

Skansevejens Skole og forældrekommunikation

På Skansevejens Skole har de udpeget retningslinjer for, hvordan kommunikationen med forældrene skal foregå. Søren fortæller således: “Vi har fokus på at fortælle den gode historie, selvom det kan være svært, når det ikke går godt. Vi ser stadig, at det virker.” Derudover nævner han åbenhed og respekt som to væsentlige pointer. Disse hænger sammen med, som Søren bemærker: “Der er altid to sider af en sag - og her er åbenheden vigtig. Vores dør står altid åben og alle er velkomne.” Her påpeger Søren ligeledes en udfordring. “Selvom jeg har været lærer i mange år, og sagtens kan udvise lederskab overfor børnene, kan det være svært at udvise lederskab overfor en gruppe af forældre med vidt forskellige baggrunde. Men når man gør det, er det fantastisk, hvad man kan få forældre med til.” Årsagen til dette lederskab er, at det er lærerne og pædagogers opgave at tage initiativ til samarbejdet, men at forældrene skal se sig selv som medspillere og ikke blot forbrugere af skolen. Hertil tilføjer Søren vigtigheden af, at alle forældre anerkendes - for at dette kan ske, skal de inddrages i en dialog om deres barn og om skolen. Samtidig er det vigtigt at anerkende at forældres behov for informationer og inddragelse i skolen er vidt forskellig.

Differentiering i informationer

Søren er aktiv bruger af ForældreIntra og deler glædelig ugeplaner og andre informationer. “Nogle forældre vil gerne have meget information og andre forældre vil blot høre det vigtigste. Derfor differentierer jeg mine beskeder på Forældreintra.” Søren highlighter derfor de vigtigste informationer, som alle skal have. Derudover er der andre beskeder, som ligeledes er tilgængelige for alle, men kun særligt interesserede forældre læser. I forhold til selve samarbejdet med forældrene påpeger Søren to bestemte pointer: “Tid! Vi mangler altid tid til at samarbejde med forældrene. Desuden er det vanskeligt som indskolingslærer at mødes fysisk med forældrene: "Børnene går direkte i DUS efter skoletid og hentes, mens vi er et andet sted på skolen.” Selvom Søren ser enkelte udfordringer, har han dog også en klar liste over, hvad der fungerer for ham og teamet:

 • Autencitet – Vis hvem vi/du er og hvad du/I vil

 • Inddrag forældrene i i trivselsarbejde

 • Information og inddragelse i, hvad der sker med skolen i samfundet på mange niveauer (Både på skolen, på Skoleforvaltningen samt nationalpolitisk)

Næste skridt for samarbejdet

Selvom Søren og teamet allerede er godt i gang med at samarbejde med forældrene, er han ikke i tvivl om, hvilke områder, der er næste skridt for at etablere et endnu tættere samarbejde med forældregruppen:

 • Invester tid til møde forældrene ansigt til ansigt

 • Forberedelsesrum tæt på lokaler, hvor eleverne har undervisning/DUS

 • Invester tid til endnu mere samarbejde

 • Hør hvad forældrene siger og ønsker - inddrag dem!

Mange tak til Søren for at dele sine erfaringer og gode råd. Har du nogle spørgsmål til Søren, kan han kontaktes på: st@skansenet.dk

#pædagogiskpersonale

bottom of page