top of page
 • Skolehjemsamarbejde

Gl. Hasseris Skole sender børnehaveklassens forældre på digitalt o-løbDen 8. november 2017 afholdt Skoleforvaltningen temaeftermiddag om skolehjemsamarbejde. To af oplægsholderne var Lotte Fischer Danielsen og Katja Kjær Rask, der henholdsvis er DUS/Indskolingsleder og viceskoleleder på Gl. Hasseris Skole. Her fortalte de om, hvordan de byder nye forældre velkomne, når deres børn skal til at begynde i 0. klasse.

Opstartsmøde Som det første, inviteres forældregruppen til et informationsmøde i begyndelsen af det år, hvor deres børn skal begynde i skole. Dette møde er delt i to, hvor den første del er et traditionel informationsmøde med information fra skolelederen og DUS/Indskolingslederen. I denne del er der fokus på at få delt skolens to grundlæggende værdier: Dialog og ordentlighed. Dialogen skal gøre, “at vi kan spille hinanden gode og skabe en forståelse for hinanden”, siger Katja. I den forbindelse skelnes der klart mellem information og kommunikation. Information hører til på ForældreIntra, mens kommunikation foregår i samtale (dialog) med forældrene, forklarer Lotte og Katja. Den anden del af mødet er dog væsentlig anderledes, end den første del.

Mapop - orienteringsløb for forældrene “Vi får børn fra 14 forskellige børnehaver, så forældrene kender heller ikke altid andre forældre”, forklarer de to oplægsholdere som en del af initiativet for at lave en Mapop som en del af informationsmødet. En Mapop er en app, hvor forældrene via deres telefon bliver guidet rundt på forskellige poster på skolens område. Forældrene er inddelt i grupper, og de får derfor mulighed for at lære hinanden og skolens område samt ansatte at kende.

Syv forskellige poster På ruten er der syv forskellige poster, som forældrene kommer forbi. De syv poster er:

 • Ledelse og skolebestyrelse

 • DUS

 • Børnehaveklasse

 • PLC

 • Bod

 • Udeområde

 • Trivsel og inklusion

De syv forskellige poster er bemandet med det personale, der er tilknyttet område. “Nogle af pædagogerne var i DUSSEN, mens det tekniske personale havde lavet bål på et af udeområderne.” Forældrene kommer således rundt, og møder flere af skolens medarbejdere og ser, hvor de holder til. “Forældrene kunne huske hvor de forskellige medarbejdere på skolen er placeret, og hvad deres rolle er, fordi der blev knyttet viden til. Når forældrene besøger PLC, forklarer PLC-medarbejderne, hvad PLC er og hvad de kan hjælpe med”, uddyber Katja og forklarer videre: “Vi tog egentlig to simple ting - et informationsmøde og en Mapop - og slog sammen til et tiltag - med stor succes”, hvortil Lotte supplerer: “Ingen tvivl, om at vi gentager dette, når vi skal have kommende 0. klasseforældre på besøg.” Informationsmødet med Mapop er dog blot et af flere tiltag, for at styrke samarbejdet med de nye forældre.

Mapop var blot et af flere tiltag Lotte og Katja fremviste ligeledes en hel plan for, hvilke aktiviteter de havde, målrettet påbegyndelse af samarbejdet med de nye forældre. For de forældre, hvis børn er begyndt i 0. klasse i år, så planen således ud:

 • Forældremøde: onsdag d. 17. maj kl. 16.00-17.30

 • Besøg i DUSSEN med Børnehaven: d. 25. maj & 6. juni kl. 9.00-11.00

 • Åbent hus i 0. klasse: d. 1. og 2. juni kl. 9.00-11.00 – her er det forældrene, som kommer med deres børn

 • Overleveringssamtaler: d. 15. juni kl. 8.00-14.00

 • Besøg i Børnehaverne: juni 2017

 • DUS-start: d. 1. august 2017

 • Første skoledag: 10. august kl. 9.00-11.00

Et stort tak til Lotte og Katja for at dele deres erfaringer. Har du spørgsmål til de to, kan de kontaktes på henholdsvis lfd-skole@aalborg.dk og kara-skole@aalborg.dk.

#pædagogiskpersonale

bottom of page