top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Mette Linnemann, Gl. Hasseris Skole: Sådan arbejder jeg med at styrke forældres interne relationerMette Linnemann er klassepædagog for 2.A på Gl. Hasseris Skole og arbejder målrettet med at etablere et stærkt samarbejde mellem skolen og hjemmet. “Jeg synes det er vigtigt, at jeg samarbejder godt med forældrene og jeg synes også det er vigtigt, at børnene tager skolen med hjem” fortæller Mette. Mette har oprettet en lukket Facebook-gruppe, hvori hun dokumenterer sit arbejde med den pågældende klasse i form af billeder. “Når forældrene spørger børnene hvad de har lavet i løbet af dagen, kan børnene ikke altid huske det. Men når de har billederne, kan forældrene spørger ind til disse. Billederne åbner derfor op for en dialog mellem forældre og børn omkring børnenes skoledag, hvilket er vigtigt, for at etablere et stærkt samarbejde” siger Mette, om hendes måde at arbejde med dette på. Men hvad deles der så i denne gruppe?

Formålet med Facebook-gruppen “Forældrene kan følge med i hvad der sker på skolen, og klasselæreren og jeg kan følge med i hvad der sker i forældregruppen.” Mette deler billeder og korte tekster fra de forløb, som hun har arbejdet med i forhold til den understøttende undervisning. Mettes intention fra begyndelsen var at etablere et godt samarbejde og dokumentere sin praksis overfor forældrene. “Jeg har en klasse, hvor forældrene elsker at få et par billeder af deres børns dagligdag og kan følge med derigennem. Det giver mig en stor arbejdsglæde, fordi jeg bliver glad for de positive kommentarer jeg får fra forældrene, hvor de både kommenterer og liker.” Mette og samarbejdslæreren er dog ikke de eneste, der benytter Facebook-gruppen.

Forældrenes anvendelse af gruppen Udover at like og kommentere på siden, bruger forældrene også gruppen til at minde hinanden om forskellige ting. “Forældrene er gode til at minde hinanden om praktiske ting. De deler også billeder, hvis de for eksempel har afholdt et forældrearrangement eller holdt en børnefødselsdag for klassen” siger Mette, og fortæller videre: “Jeg bliver rigtig glad, når jeg får en notifikation søndag eftermiddag fra et forældrearrangement, hvor jeg kan se mine søde elever sidde ovre i gymnastiksalen og hygger sig.” Et sådant billede på Facebook illustrererfor Mette, præcis hvad hun arbejder for at skabe med sin klasse. “Det er dét, jeg arbejder for - at børnene kan se, at forældrene hygger sig sammen og forældrene kan se relationerne mellem børnene.”

Inden du selv går i gang med at oprette en Facebookgruppe for din klasse, har Mette dog et par gode råd.

Overvej dette før du går i gang

  • Hvorfor vil man have den?

“Og hvad skal man bruge den til? Og vær skarp på, hvad den skal bruges til.”

  • Opbakning fra klassens lærere og pædagoger er vigtig

“Clear det med klasselæreren, så hun også bruger det. Skolen står stærkere, når det både er lærer og pædagog, der er med.”

  • Alle forældre skal med

“Jeg har kæmpet med at få to-sprogsforældrene med og nu når man dem og de liker også opslag. Og jeg kan se på børnene, at de for eksempel er kommet med i filmklubben, fordi de andre forældre gør opmærksom på den slags ting på siden.”

Hvor meget vil du servicere forældrene? “Da børnene gik i 0., kunne jeg godt finde på at skrive, at de skulle huske, at vi tog i svømmehal i dag. Det gør jeg ikke mere. Jeg synes det er vigtigt at give børnene mulighed for selv at fortælle sådanne ting og selv hjælpe med at huske det. På den måde er der også en progression i, hvad jeg skriver og hvor gamle børnene er.”

  • Skal man bruge sin private profil eller ej?

“Man kan melde ud fra starten, at det her, det er et arbejdsredskab jeg benytter for at dokumentere min pædagogisk praksis med jeres børn.” Mette fortæller ligeledes, at der vil komme notifikationer, mens hun har fri. “Her kan man enten slå notifikationerne fra, eller oprette en arbejdsprofil på Facebook.”

  • Overvej, hvilke billeder du deler

“Når jeg har taget billeder, er der nogle gange børn, der siger: “Nu lægger du det ikke på gruppen. Så jeg spørger altid, om det er okay. Så hvis nogle siger nej, så respekterer jeg det.” Det er dog ikke kun Mette, der gør det. Forældrene benytter også denne strategi. Hun fortæller om en fødselsdag for drengene, hvor en far havde lagt nogle billeder fra dagen op med teksten: “Tak for lån af jeres børn. Her er nogle billeder fra dagen. Opslaget er godkendt af alle drengene.” Mette fortæller: Vi, lærere, pædagoger og forældre, er jo rollemodeller, så hvis vi gerne vil have, at børnene skal lære at begå sig på nettet må vi selv gøre det ordentligt. Vi kan ikke tage et billede, og bare lægge det på Facebook.”

Mange tak til Mette, for at dele sine erfaringer og gode råd. Har du nogle spørgsmål til Mette, kan hun kontaktes på mett613k@glhas.dk.

#pædagogiskpersonale

bottom of page