top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forældreguide til skole-hjem-samtalenDet kan til tider være lidt af en jungle at skulle hitte rede i, hvordan man som forældre skal forholde sig, når det handler om skole-hjem-samtalen. Desværre er oplevelsen ofte, at skole-hjem-samtalen bliver en informationsoverlevering frem for en egentlig dialog. Hvordan kan man som forældre bidrage til den konstruktive skole-hjem-samtale og undgå hårknuder? Vi har forsøgt at besvare nogle af disse spørgsmål med 6 gode råd til den gode skole-hjem-samtale, du som forælder kan vælge at lade dig inspirere af.

1. En skole-hjem-samtale er flervejskommunikation. Derfor må du som forælder meget gerne bidrage til dialogen. På den måde undgås det, at samtalen blot bliver en informationsoverlevering fra skolen til hjemmet. I folkeskoleloven står der endda, at forældre ikke kun har ret til at blande sig i sit barns skolegang, men også har pligt.

2. Forberedelse er vigtig. Det er en god ide at både lærere og forældre forbereder sig til samtalen. Som forældre kan du tale med barnet hjemme og sende (i god tid) en mail til læreren om de punkter, I gerne vil snakke om. På denne måde får I klarlagt formålet med samtalen og tiden bliver bedst mulig udnyttet.

3. Lyt. Når samtalen er i gang, er det vigtigt både at lytte og stille spørgsmål. Er der noget du undrer dig over eller gerne vil have uddybet? Spørg også hvis du er i tvivl om lærernes forventning til jer. Det gode samarbejde mellem jer og lærerne vil smitte af på barnet og vil signalere en stærk samarbejdsrelation forældre og lærer imellem.

4. Giv barnet taletid. Den optimale skole-hjem-samtale er en dialog mellem barnet og lærerne og dig. Det er vigtigt, at barnet ikke får oplevelsen af at blive snakket hen over hovedet på. Barnet skal være en del af dialogen. Ved at lytte til læreren og dit barn vil du som forældre også kunne få indsigt ind i dit barns dagligdag, og hvordan de har det i skolen. Forberedelse er igen nøglen og tal derfor med barnet på forhånd, vær støttende i samtalen, så alle får sagt det, de har behov for.

5. Kommunikér tydeligt. Husk at I alle har hver jeres referenceramme og derfor helt naturligt ikke kender alle grunde og årsager til problemstillinger. Ved at tale med hinanden, frem for til hinanden opnår I fælles fodslag til fordel for barnet. Spørg derfor en ekstra gang frem for at være i tvivl.

6. En vigtig del af samtalen er at tale om status på dit barns læring og trivsel, men lige så vigtigt, processen derhen. Husk, at skole-hjem-samtalen ikke altid er stedet at tale om konkrete problemstillinger som fx indlæringsvanskeligheder eller mobning. Man kan tage det op - men det kan også være en god ide at aftale et nyt møde, hvor emnet kan få den tid, det har behov for.

Kilde: http://www.skoleborn.dk/feb_2017/7-guide-til-den-gode-skole-hjem-samtale.html

#forældre

bottom of page