top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Perspektiver på skole-hjem-samarbejdet fra DSA-vejleder på Mellervangskolen


“Giv forældrene ansvar, hvor de føler de er på øjenhøjde, og hvor de ikke føler, det er nyt og fremmed og usikkert for dem. Det kender vi jo også fra os selv, det der med at føle sig tryg i det man gør. Der er jo ikke nogen som ikke vil deres børn det bedste, der er jo bare forskellige holdninger til, hvad det bedste er og forskellige ressourcer.” Sådan udtaler Monifa H. Malek, DSA-vejleder og lærer på Mellervangskolen, omkring hvordan man bedst styrker skole-hjem-samarbejdet og får tosprogede forældre mere på banen.

Flere og flere skoler har et stort fokus på arbejdet med tosprogede forældre, da det efterhånden er almindeligt, at de danske klasseværelser har en stor etnicitet. Med de kulturelle forskelle og sprogbarrierer kan det være svært at indkredse hvilke tiltag skoler kan iværksætte i ønsket om at styrke skole-hjem samarbejdet med de tosprogede forældre. Ifølge Monifa handler det i bund og grund om, at de tosprogede forældre skal føle sig hørt, mødt og relevante i samarbejdet.

Relationsskabelse og forældreråd

Monifa mener, at usikkerhed hos de tosprogede forældre er et velkendt fænomen. Hun fortæller som om “(...) at det er vigtigt ift. at de skal føle sig velkommen på skolen, at man har forældre-grupperne i klasserne med ind over. Det ved jeg fra min mor, fordi hun arbejder som hjemme-hos-pædagog. De deltager ikke fordi at de godt kan føle sig udenfor, mobbet eller et eller andet, fordi de måske ikke har nogen relationer til de andre forældre. Jeg har selv prøvet det i børnehaven, det er ubehageligt, at næsten alle kender hinanden, men du kender ikke nogen og at der ikke er nogen, som tager kontakt til en.” Monifa mener ikke, at det skal være forældrerådenes opgave alene, men at skolebestyrelsen også har en del af ansvaret for at imødekomme de tosprogede familier og få dem inkluderet i skolefællesskabet. På Mellervangskolen har skolebestyrelsen prioteret dette og Monifa råder andre til at gøre det samme.

Mellervangskolens beliggenhed i Aalborg øst-området gør også at der bliver gjort meget for at udrydde fordomme og få de tosprogede familier mere involveret i nærmiljøet og i skolen. Monifa fortæller blandt andet, at boligselskaberne i området har taget initiativet til at få de hjemmegående tosprogede familier ud og for eksempel med i skolen. “(...) Lidt som en klasseassistent, så de oplever at de har noget at bidrage med. Får set skolen indefra og det kan være, at det måske kun er to-tre forældre, men de taler sammen, og så håber vi, det kan sprede sig ligesom ringe i vandet. Så får de lidt mere indblik ind i, hvad der foregår i skolen, og hvorfor det er, vi gerne vil inddrage dem.”

Brug forældrene og deres ressourcer

“Den største succesoplevelse jeg har haft var for en del år tilbage. Vi holdte skolefest og jeg havde en tokulturel arabisk klasse. Vi blev enige om, at vi valgte emnet ‘Tusind og en nat’ og dengang var det sådan, at man til skolefesten skulle have noget underholdning, og man skulle sælge noget mad. Vi valgte, at spørge om der var nogle af de arabiske mødre, som kunne tænke sig at bidrage med noget af maden. Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet at nogle forældre leverede så meget. Nu følte de, at der altså var noget de vidste mere om og de kunne. Det var en rigtig god oplevelse.

Succesen lå i, at i denne opgave fik mødrene mulighed for at bidrage med noget de følte sig trygge i og kendte noget til. Monifa forklarer videre, at det kan være svært for familierne, hvis de førhen er blevet mødt med følelsen af ikke at skabe værdi og derfor mener Monifa, at det er vigtigt at møde de tosprogede familier, hvor de er og inddrage dem i aktiviteter, som de føler, de kan levere i. “Giv dem ansvar, hvor de føler, de er i øjenhøjde og hvor de ikke føler det er nyt, fremmed og usikkert for dem. Det kender vi jo også fra os selv, det med at føle sig tryg i det man gør. Der er jo ikke nogen som ikke vil deres børn det bedste, der er jo bare forskellige holdninger til, hvad det bedste er og forskellige hvilke ressourcer man har.”

Besøg i hjemmet skaber den gode relation

I filmen “Fra Hamids Mor” instrueret af Gunvor Bjerre og René Bo Hansen fra 2009, udtaler en række tosprogede personer sig om det at møde det danske folkeskolesystem, både som forældre og som barn. Khalid Alsubeihi, far til 6 børn og konsulent for natteravnene, understreger vigtigheden af at skabe den gode relation til de tosprogede familier. Han kommer med det konkrete råd, at hvis skolerne ønsker at skabe en bedre relation til de etniske familier, skal de selv skal tage initiativ og opsøge dem fx ved et besøg i hjemmet. Khalid fortsætter med at forklare, at sådan et initiativ viser de etniske familier at skolen ønsker at høre dem og skabe en relation.

I forbindelse med dette refererer Monifa til Sønderbroskolens projekt omkring familieklasser.


#pædagogiskpersonale

bottom of page