top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Motivér dit barn og styrk læringenSkoledagen er lang og ofte ryger tankerne over på noget helt andet, end det der egentlig skulle laves. Sådan er det i hvert fald for mange børn i skolen. Det er der ikke noget galt i. Problemet opstår først, hvis dit barn mister motivationen til at lære. Så, hvordan kan du som forælder støtte dit barn, så motivationen og nysgerrigheden for at lære bevares? Her har du lidt inspiration.

1. Fokusér på udviklingen. Opstil nogle konkrete og realistiske mål, som det er muligt for dit barn at nå og se undervejs at de udvikler sig.

2. Kommunikér med dit barns netværk. Spørg de mennesker som barnet er omkring som fx. lærere og pædagoger. De observerer dit barn gennem dagen og kan have input til årsager og måske råd.

3. Giv dit barn udfordringer. Udfordringerne skal være tilpasset dit barns niveau og være realistiske at opnå med den rette indsats og støtte.

4. Inddrag dit barn i hverdagens gøremål. Læring kommer mange steder fra, og vi er alle forskellige og lærer forskelligt. Ved at involvere dit barn i fx madlavning, lappe cyklen eller handle, får barnet mulighed for at arbejde praktisk med læringen. Dette er også med til, at dit barn kan se meningen med, at de skal lære fx at gange.

5. Værdsæt samarbejde. Ros dit barn for at være god til at samarbejde og for at yde en indsats i fællesskabet. Hvis dit barn finder det svært, er det en ide at forklare, hvorfor det er vigtigt at kunne samarbejde.

6. Find dit barns niveau. De opgaver dit barn arbejder med både i skolen og hjemme skal helst passe til deres niveau. Er opgaverne for svære eller for lette kommer dit barn hurtigt til at kede sig eller føle nederlag.

7. Fejl er en vigtig kilde til læring. Ved at tale om, de fejl vi laver, lærer vi en masse. Understøt dit barn i, at fejl kan være nøglen til at komme videre i en læreproces.

8. Find den læringsform som passer til dit barn. Hvordan lærer dit barn bedst? Vi er alle forskellige og lærer og forstår forskelligt. Nogle kan bedre forstå ved at arbejde praktisk med tingene, mens andre skal have tingene vist visuelt. Brug derfor videoklip, tegninger, film, musik mv. for at motivere dit barn.

9. Anerkend dit barn. Anerkendelse er en vigtigt motivationsfaktor. Ved at blive anerkendt for det, vi gør, styrkes selværdet og troen på at den næste opgave sagtens kan løses. Når du anerkender dit barn er det en god ide at være specifik som fx: “Det er dejligt du hjælper med at lave mad” eller “ Du er en rigtig god ven, når du hjælper din sidekammerat med lektierne” osv.

Kilde: http://www.skoleborn.dk/feb_2016/03-sadan-styrker-du-dit-barns-motivation.html

Kilde: http://www.skoleborn.dk/feb_2016/12-foraldreguide-til-laring-i-hverdagen.html

#forældre

bottom of page