top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forælder, Mette Villadsen: Facebook kan potentielt styrke det sociale fællesskab i en klasse“En velfungerende og deltagende forældregruppe vil smitte af på en klasse - og det kan en Facebook-gruppe være med til at skabe.” Sådan siger Mette Villadsen, der er mor til to, omkring det, at forældrene sammen med klassens lærer og pædagog har en lukket Facebookgruppe.

“Jeg tror, at det kan være med til at styrke forældresamarbejdet. Og netop samarbejdet mellem forældrene tror jeg er enormt vigtigt, når vores børn går i klasse sammen. Jeg tror, at det er med til at gøre, at vi føler, at vi hører sammen på en eller anden måde.” Facebook-gruppen bliver for eksempel brugt til at dele billeder fra private arrangementer for klassen, aktiviteter i UUV og DUS samt hvad klassen ellers indgår i af aktiviteter. På siden kan der også blev sendt små påmindelser om, at et barn for eksempel har delt fødselsdagsinvitationer ud eller andre service-meddelelser mellem forældrene.

Et socialt medie til det sociale fællesskab

“Den måde, det bliver brugt på i klassen er, at det handler om det sociale fællesskab. Og den del af skole-hjem-samarbejdet er ikke i ForældreIntra eller MinUddannelse. Det styrker det sociale fællesskab mellem os forældre. Når vi som forældre har lyst til at beskæftige os med hinandens børn og den samlede klasse, så tror jeg egentlig, vi får nogle børn, der fungerer bedre sammen ved, at vi har blandt andet har Facebook-gruppen”, fortæller Mette. "En udfordring kan være det, at have så mange forskellige kommunikationskanaler. Så ret afgørende at have klar retningslinier og aftaler for, hvad man bruger til hvilken form for kommunikation".

Da jeg spørger hende, hvorfor hun tror, at det fungerer så godt, som det gør, svarer hun: “Det tænker jeg det gør, fordi klassens pædagog, Mette, har været rigtig god til at få det startet op. Det, at hun har lagt et stykke arbejde i at få det etableret og har præsenteret det for os forældre på en hensigtsmæssig måde. Det har uden tvivl haft en stor betydning.” I begyndelsen var det primært klassens pædagog, der lagde billeder ud på Facebook-gruppen. Dette har dog senere hen fordelt sig ligeligt, så forældrene deler cirka lige så meget på siden, som skolen gør.

Mette fortæller ligeledes nogle punkter, som man bør være opmærksom på, når man går i gang med at oprette en Facebook-gruppe i klassesammenhæng:

Overvej følgende:

  • Lav aftaler med børnene

“Når skolen eller vi forældre tager billeder af børnene, så har de mulighed for at sige nej tak, hvis de ikke har lyst til det. Så vi har lavet nogle aftaler i forhold til respekt for hinanden og respekt for brugen af Facebook-gruppen.”

  • Lav aftaler med forældrene

“Vi forældre har sagt ja til, at der må deles billeder af vores børn på denne side, der selvfølgelig er en lukket side, så kun vi kan se dem.“

  • Hvilken årgang er børnene?

“På anden årgang kan det være praktisk i forhold til information og påmindelser. Når man går i ældre klasser, ser jeg nogle andre muligheder i brugen af Facebook-gruppen, fordi man som forældre i de større klasser ikke ser hinanden på samme måde og så ofte, som man gør i indskolingen."

  • Hvad er formålet med gruppen?

“Det er altid væsentligt at være enige om formålet med en gruppe. Som tidligere nævnt, er det vigtigt at vide hvilken kommunikation der foregår hvor, og hvad man kan bruge siden til.”

  • SKAL en ny lærer eller pædagog for klassen med i gruppen?

”Hvis der er en lærer eller pædagog, der er interesseret i det, er det rigtig fint, Omvendt tænker jeg ikke, at man på nogen måde kan pådutte fagpersoner, at de skal være en del af det. Jeg ser Facebook som en social intervention, og at en lærer eller pædagog kan have stor interesse i og gavn af at være med. Men omvendt skal man have respekt for, hvis de ikke ønsker at være en del af gruppen .”

  • SKAL alle forældre være med?

"Jeg synes det er vigtigt, at man husker at Facebook er et socialt medie og klassegruppen er lavet med et socialt formål for øje. Jeg mener, at deltagelse skal være helt og aldeles frivillig. Derfor vigtigt at der igen er klare aftaler for hvilken information gruppen bruges til"

  • Hvad hører til på Facebook og hvad hører til Face-to-face?

“Der vil uden tvivl være situationer, som på ingen måde hører til i en facebookgruppe, ligesom nogle ting ikke bør diskuteres på Forældreintra. Det kunne være en konflikt, der opstod mellem børn i klassen, hvor det naturligvis vil være langt mere hensigtsmæssigt, at man møder hinanden Face-to-Face. Brugt på den rigtige måde, så tror jeg, at Facebook potentielt kan være med til at give en følelse af, at jeg kender forældrene til de andre børn bedre, og på den måde måske sikre bedre sammenhold og tættere kommunikation generelt, og dermed også samtaler face-to-face i de lidt sværere situationer.”

Mange tak til Mette, for at dele sin oplevelse med at være en del af en Facebook-gruppe med hele forældregruppen og klassens pædagog og lærer.

Har du lyst til at læse om klassens pædagog, Mette Linnemanns, overvejelser bag det at oprette en Facebook-gruppe for forældrene? Så klik her.

#forældre

bottom of page