top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Udviklingsredskab til skole-hjem-samarbejdetSkal skole-hjem-samarbejdet i dit team have en saltvandsindsprøjtning, kan vi varmt anbefale at kigge nærmere på Undervisningsministeriets nye udviklingsredskab, der guider jer igennem et selvevalueringsforløb i tre faser. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde, får I hjælp til at sætte en retning for, hvordan I som team kan udvikle jeres skole-hjem-samarbejde. Som team kan I bruge redskabet til en systematisk drøftelse af, hvordan I varetager skole-hjem-samarbejdet: Hvad kendetegner jeres nuværende samarbejde? Hvorfor gør I, som I gør? Hvilke elementer af jeres praksis ønsker I at udvikle? Processens tre faser består i: A) Beskrivelse af praksis B) Analyse og vurdering af praksis C) Mål for ny praksis.

Hver fase består af en række arbejdsspørgsmål. Ved hjælp af disse kommer I rundt om væsentlige aspekter af jeres samarbejdspraksis.

Find hele videnspakken her.

#pædagogiskpersonale

bottom of page