top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Bliv på egen banehalvdel, når du samarbejder med forældre!I bogen Klasseledelse i praksis af Nanna Paarup og Søs Rask Andresen (2013) opfordrer de to forfattere skolens pædagogiske personale til at "blive på deres egen banehalvdel". Læs mere nedenfor, hvis du er nysgerrig på hvad de mener med det.

Fokus på bolden

"Hvis der er fokus på, at "dit barn gør..", "dit barn gør ikke," kommer forældrene ofte til at føle sig i en forsvarsposition. De oplever indirekte kritik. Jo mere samarbejdet kan gøres til et fælles projekt, jo bedre resultater" (Andresen & Paarup, 2013, s. 159).

En metode til at holde fokus på bolden og derigennem fremme kommunikationen, er ved at følge følgende fire trin for kommunikation:

  • Trin 1: Fakta: Start med at fortælle, hvad du så.

  • Trin 2: Følelser: Forklar, hvordan du oplevede situationen.

  • Trin 3: Behov: Sig, hvad du oplever at have behov for, for at håndtere situationen.

  • Trin 4: Handling: Giv selv et forslag, eller lad forældrene komme med deres bud på, hvad I sammen kan gøre fremover.

Med denne simple og mere beskrivende tilgang til dialogen med forældrene, mener forfatterne, at forældrene bliver bevidste om, hvad du som fagperson mener. På den måde åbner du også op for, at forældrenes idéer og viden inddrages i samarbejdet og du kan på den måde blive klar over, hvad forældrene har af ønsker til dig (Andresen & Paarup, 2013, s. 159-160).

Med denne tilgang kan du undgå optrapning af konflikter. Måske kan du til næste dialog med en forælder reflektere over, hvordan du håndterer samtaler med forældrene. Hvordan fortæller du forældre om konkrete situationer med deres barn? Snakker du generelt (det går godt eller det går skidt) eller giver du konkrete eksempler?

Giver du forældrene mulighed for at stille krav til dig, ligesom du stiller krav til dem? Ovenstående fire trin kan give mulighed for en dialog mellem dig og dine kollegaer for at styrke jeres metoder, til at kommunikere med lige netop jeres forældregruppe.

#pædagogiskpersonale

bottom of page