top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Film: Den udfordrende samtale”Jeg tænker, at det vigtigste er tillid. At forældrene har tillid til læreren, og at læreren har tillid til forældrene.” Sådan siger Loveleen Rihel Brenna, der tidligere har været leder af Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) i Norge.

I filmen ” Den utfordrende samtalen” vises et eksempel på hvordan den svære samtale både forbedres og afvikles i et samarbejde imellem lærer, trivselslærer og skoleleder. Filmen kan ses på www.fug.no.

Nogle, af de gode råd for afvikling af samtalen, som præsenteres i filmen er:

  • Beskriv hvad du som lærer eller pædagog ser, fremfor at fortolke det. Dette giver forældrene mulighed for selv at danne sig et billede af elevens adfærd.

  • Undgå at lave konklusioner før mødet. På den måde inviteres forældrene til en dialog og et samarbejde.

  • Undgå så vidt muligt at invitere flere fagfolk, end nødvendigt. Det kan være en overvældende oplevelse for forældrene at sidde alene på den anden side af bordet.

  • Lad være med at give for mange detaljer via mødeindkaldelsen. Detaljerne kan give anledning til forvirring, som forældrene ikke har mulighed for at få svar på, før mødet.

  • Indkald hurtigst muligt. Jo længere tid forældrene har til at tænke over mødet, jo mere nervøse er der risiko for, at de bliver.

  • Spørg forældrene, hvem de ønsker, der skal deltage på mødet. En bestemt lærer eller pædagog, en leder eller en helt fjerde?

  • Informer forældrene om, hvem der deltager på mødet.

  • Husk, at forældrene har viden om barnet, som er nyttigt for skolen at få kendskab til.

  • Sørg for, at forældrene føler sig trygge ved de tiltag, der igangsættes.

Du kan se hele filmen her.

#pædagogiskpersonale

bottom of page