top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Morten Vangsted, Vester Hassing Skole: Sådan inddrager jeg eleven i skole-hjem-samtalenPå Vester Hassing Skole arbejder Morten Vangsted med at inddrage eleven skolehjemsamtale. Morten underviser i dansk, kristendom, idræt og historie og fortæller: “Idéen opstod, fordi jeg synes, at lærerne er meget styrende til skole-hjem-samtaler. Forældrene vil ofte gerne have testresultater, men når Lise kommer ind, og måske ikke klarer sig helt vildt godt, så kan det være, at hun kan lave en spændende film på iPad, så på den måde bliver det også vist, hvad hun kan.

Tager udgangspunkt i MinUddannelse

"Jeg har forsøgt at arbejde med læringsplatformen MinUddannelse og undersøge, hvordan det kan styrke samarbejdet mellem mig og forældrene. Med implementeringen af MinUddannelse, ville vi prøve at lave et styrket samarbejde, ved at lægge nogle ting op i portfolien i MinUddannelse” fortæller Morten.

Formålet med at lægge produkter på MinUddannelse er at give eleven mulighed for at fremvise dette til skole-hjem-samtalen. På MinUddannelse er der således nogle produkter, som eleverne skal lægge op, mens de med andre produkter frit kan vælge, om de vil lægge dem ud.

Ideen med det er, at vi til forældresamtalen kan bruge de produkter, som eleven har lagt ud, som samtaleemner til skole-hjem-samtalen. Eleven kan udvælge et produkt, som han eller hun vil præsentere for forældrene og mig. På den måde kan eleverne fremvise noget, som de er stolte af.” Eleverne vælger at fremvise stile, diktater, medieproduktioner, film og hvad der ellers er arbejdet med i undervisningen.

Skole-hjem-samtalen

Jeg vil være ked af, hvis en elev var nervøs for, hvad der skulle tales om på skole-hjem-samtalen”, siger Morten, og fortæller videre, at eleverne og ham inden skole-hjem-samtalen har talt om, hvad eleven vil præsentere, samt hvad der ellers skal tales om.

Ved at eleven præsenterer et produkt, kan eleven være med til at forme samtalen, så det bliver en læringssamtale. Så han eller hun går ind og snakker om det, som han eller hun er stolt af, i stedet for de “kolde data”, som jeg kan sidde med i form af testresultater.

Testresultaterne bliver dog ikke helt udeladt fra samtalerne. “Selvfølgelig skal vi også have nogle af de andre ting på banen, men det behøver ikke at fylde hele samtalen. Det er vigtigt at få elevens styrker og det elevens selv ser, som sine styrker, på banen.

Stolte forældre

Morten mener da også at kunne se betydningen af at inddrage en elevpræsentation i samtalen. “Forældrene er jo stolte og nogle gange overraskede over, hvad deres børn kan. At lave en film var jo noget de kun kunne drømme om, da de selv gik i skole”, siger Morten om forældrenes reaktion og fortsætter: “Selv synes jeg, at det giver en mere dynamisk samtale.”

Tak til Morten, for at dele sine erfaringer. Har du nogle spørgsmål til Morten, kan han kontaktes på: mort141k@vehask.dk

#pædagogiskpersonale

bottom of page