top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Digital dannelse - kan det blive mere aktuelt?Dannelse har altid været i fokus. Uden behov for at nævne en årsag, må det siges at være højaktuelt ligeledes at beskæftige sig med digital dannelse! Det gør EMU - Danmarks Læringsportal - og de har derfor publiceret 12 tips til digital dannelse.

Et af de 12 tips lyder: "Sæt dig i børnenes sted. Se på digitale redskaber med børnenes øjne. Hvad er det, børnene er så optagede af? Spørg dem, og følg børnenes spor. Forhold dig til fortællinger, interaktioner og universer frem for til den ene eller den anden teknologiske platform" mens et andet tip lyder: "Tal med forældrene om brug af digitale redskaber i hjemmet og i institutionen/skolen, og hvorfor det ikke nødvendigvis er det samme. Brug de digitale teknologier som bindeled mellem institutionen og hjemmet."

Læs de resterende tips heremu.dk og tag eventuelt en snak med dine kollegaer om, hvordan inddrager I digitale medier i undervisningen - og eventuelt hvorfor/hvorfor ikke​. I kan også tage en snak om, hvordan I står sammen med forældrene om at arbejde med digital dannelse.

Tænk eventuelt tilbage på et tidspunkt, hvor du eller en kollega forbød brugen af digitale medier; var det egentlig mediet, som var problemet? Eller var det anvendelsen af det pågældende medie?

Forhåbentlig kan de 12 tips være med til at hjælpe dig og dine kollegaer i arbejdet med den digitale dannelse blandt eleverne.

#pædagogiskpersonale

bottom of page