top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forældrene er en ressource, når der har været konflikter i klassenAlle har nogle ressourcer, og alle gør det så godt, de kan.” Således beskriver trivselsperson på Gl. Lindholm Skole, Christian Bohl Damborg, sit syn på arbejdet med at samarbejde med forældrene om elevernes trivsel og udvikling.

Christian har størstedelen af sine arbejdstimer i skolens trivselscenter, hvorigennem han har et tæt samarbejde med mange forældre til skolens elever. Christian har derfor også indgået i håndteringen af forskellige konflikter i samarbejde med forældrene. I disse situationer kan der dog ske noget helt bestemt, der ikke er hensigtsmæssigt for den konstruktive dialog. “Eleverne kommer hjem og fortæller deres version af en historie. Forældrene lytter selvfølgelig til deres barn, og tager det for gode varer - at det er sådan, det er foregået. Dernæst skriver forældrene en vred mail til klassens lærer eller mig på vegne af det, de har hørt fra deres barn.

Kan du som forældre genkende denne situation? Så læs med her, hvis du vil vide hvad Christian i stedet anbefaler dig at gøre, for at fremme dialogen mellem skole og hjem.

Mit barn fortæller om en konflikt i skolen - hvad gør jeg?

I stedet for den vrede mail, baseret på de umiddelbare informationer, anbefaler Christian følgende:

  • Lyt til dit barn

Anerkend den følelse, dit barn beskriver, og den historie det fortæller.

  • Vær nysgerrig - stil nysgerrige spørgsmål til hvad der er sket

Det bruger vi her på skolen, for at finde ud af, hvad der er sket. Det vil vi også gerne have, at forældrene gør. Jeg tænker for eksempel, man kan spørge barnet ind til oplevelsen og tegne et nuanceret billede af den pågældende konflikt. Således kan forældrene og barnet sammen danne sig et større helhedsindtryk af konflikten. Man kan også spørge: “Kunne du have gjort noget, som havde gjort, at den anden person blev vred? Eller kunne du have gjort nogle ting, der har forstyrret undervisningen?

  • Informer skolen

Der kan være nogle konflikter, eleverne imellem, der sker i fritiden, som forældrene selv kan håndtere internt, men vi vil gerne være med på informationsniveau. Hvis der er nogle relationer, der ikke er optimale, kan vi være med til at lave nogle tiltag her på skolen, der kan være med til rette op på disse igen. Vi har forskellige muligheder for bl.a. at lave gruppearbejde eller undervisningssituationer, der gør, at de kan få nogle positive oplevelser med hinanden. På den måde kan vi være med til, at de finder ud af, at det ikke er i alle men kun i bestemte situationer, at det ikke går så godt. Vi kan på den måde være med til at nuancere billedet af deres dårlige relation.

Optrapning af konflikt

Når forældrene i stedet for ovenstående, vælger at sende den vrede mail, mener Christian nemlig, at konflikter kan blive optrappet på baggrund af en bestemt ting: “Jeg tænker, at det er ofte er på baggrund af en misforståelse. Når vi får afklaret de misforståelser der måtte være, kan man egentlig godt forstå, hvorfor at børnene har ageret, som de har gjort. Dermed ikke sagt, at det er okay - men lad os sammen prøve at kigge fremad, så vi kan undgå, at det sker igen.”

For at dette kan lade sig gøre, kræver det ligeledes noget helt bestemt af forældrene i mødet med barnets oplevelse, og i mødet med lærerens oplevelse af den pågældende konflikt. “Det kræver en form for åbenhed og modtagelighed overfor, at der kan være andre versioner af historien, end den ens barn har fortalt” nævner Christian. “For ofte er disse historier udelukkende et perspektiv af flere mulige. Hvis man kommer med en åbenhed og forståelse for, at der kan være en anden side af historien, samt at man tilstræber at finde en løsning på det, har det helt sikkert en positiv effekt.

Christian har dog også set eksempler på, hvor forældre har valgt den umiddelbare reaktion og derved sendt den sure mail. Her har Christian dog en bestemt fremgangsmåde: “Der plejer jeg at tage telefonen, ringe hjem og brede det lidt ud, så der kommer lidt flere nuancer i fortællingen - således det også bliver set fra lærerens perspektiv. Jeg har i hvert fald oplevet, at det ofte er et lidt forvrænget billede, barnet kommer med. Dermed ikke sagt, at man skal underkende, at det jo er deres billede af historien. Derfor inviterer vi jo i hvert fald forældrene til at fortælle, hvad de oplever - og tage kontakt til os.

Vi siger et stort tak til Christian for at fortælle om sine erfaringer og give et par gode råd til, hvad du som forældre kan gøre, når der opstår konflikter.

Har du nogle spørgsmål til Christian, kan han kontaktes på chri05g9@glind.dk.

#forældre

bottom of page