top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Læs med dit barn - det virker!“Indsatser, der er funderet i skoler, hvor det er lærerne eller skolen, som hjælper forældrene med, hvordan de bedst kan understøtte deres børns faglige udvikling, viser de mest positive effekter. To interventioner, der især har store effektstørrelser, er læseindsatser, hvor forældre læser med deres børn i bøger, som læreren har valgt, og indsatser, hvor forældre kontrollerer børnenes hjemmearbejde og afleverer en underskrevet seddel til læreren dagligt.”

Således lyder en af konklusionerne fra rapporten Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos socialt udsatte børn og unge i dagtilbud og skole. Rapporten er udarbejdet af Lektor Camilla Brørup Dyssegaard og Professor Niels Egelund. Rapporten er udarbejdet for Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, der er en del af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Fortsat lyder en del af konklusionen: “Familieinvolvering og familie-skole-partnerskaber viser positive resultater i form af intensiveret samarbejde mellem skole og hjem, øget kommunikation med hjemmene, støtte til hjemmearbejde, ligesom læreres besøg i hjemmene er nyttige. Igen er det dog sådan, at etablering af disse former for forældreinvolvering er sværest over for socialt udsatte familier.

I rapporten er der fokus på at kortlægge forskellige indsatsers betydning for elevernes faglige niveau. Der er således inddraget et hav af forskellige forskningsprojekter, for at lave en samlet analyse. Spørgsmålet, der ønskes besvaret i rapporten er, hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde kan understøtte socialt udsatte børn og unges læring og trivsel. Dertil sættes fokus på, hvad der kan have en særlig positiv effekt - og det er tilsyneladende indsatsen omkring læsning samt omkring kontrol af hjemmearbejde.

Der er således evidens for, at hvordan du som forældre læser med dit barn, har betydning for dit barns læsefærdigheder. Er du i tvivl om hvordan dette kan gøres, så spørg dit barns lærer til råds - eventuelt også om hvad I kan læse. Alternativt kan du læse mere her i artiklen Sådan kan du hjælpe dit barn med læsning.

Du kan læse hele rapporten her.

#forældre

bottom of page