top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Sådan hjælper forældrene med overgangen fra indskoling til mellemtrin på Gl. Lindholm SkoleForældrebrev

Når eleverne begynder i 0. klasse, er der ofte et flere møder - både før og under opstarten - samt daglig kontakt mellem skole og hjem. Dette tætte samarbejde, hvor eleverne holdes meget i hånden, følger resten af indskolingen. Når eleverne begynder på mellemtrinet, bliver de ofte sluppet mere løs, hvilket kan være svært for nogle elever. På Gl. Lindholm Skole har man derfor valgt at udsende et “påmindelsesbrev” til forældrene, når eleverne begynder i 4. klasse. Brevet indeholder nogle tips til forældrene, samt en opsummering på enkelte af de pointer omkring formålet med samarbejdet mellem skole og hjem. Disse blev ligeledes fremlagt, da eleverne begyndte i 0. klasse.

Brevet er inspireret af www.friformobberi.dk og indeholder blandt andet følgende tip til forældrene: “Tip 2. Tal ikke dårligt om de andre børn i skolen eller om deres forældre. Negative ord om dit barns skolekammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn. Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. alle kammeraternes navne? Siger I ”hej” til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn?

Vil du læse hele brevet, kan du klikke her.

#pædagogiskpersonale

bottom of page