top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Heidi Jansson: Tillid mellem kollegaer er vigtigt, når samarbejdet med forældre er udfordrendeVil du høre, hvordan de på Gandrup Skole forsøger at italesætte det, når samarbejdet mellem skole og hjem er udfordrende? Så læs med her.

Når der er udfordringer i samarbejdet mellem skole og hjem, har håndteringen af dette meget med skolens kultur at gøre. Herunder også hvilken åbenhed der er omkring det. Jeg tænker, at når der er tale om faglige udfordringer, så er det nemmere for lærere og pædagoger at opsøge indsatspersoner.

Når der er tale om et sammenstød mellem de voksne og eleven, mellem to elever, eller skolen og hjemmet, så kan det være sværere at opsøge hjælpen.

Således svarede Heidi Jansson, da jeg adspurgte hende omkring hvorledes, at de på Gandrup Skole håndterer samarbejdet mellem skole og hjem, når det er udfordrende. Heidi er trivselsperson, inklusionsvejleder samt koordinator for den faglige indsats.

Samarbejdets muligheder har bestemt noget med kultur at gøre. Der har vi i hvert fald erfaringer med, at jo mere åben man er omkring det, jo bedre lykkedes det. Det gælder ikke kun medarbejderne imellem på skolen, men gælder i særlig grad også med hjemmet. Det kræver et tæt og ærligt samarbejde med hjemmet, for at få tingene til at lykkes. På Gandrup skole arbejder vi med den tilgang, at indsatsen omkring en given elev udspringer af fokus og indsatser både hos eleven, hjemmet og skolen. Alles stemmer skal involveres i indsatsen” forklarer Heidi.

Derfor tænker jeg, at det centrale er kulturen på skolen - det at have tillid og åbenhed i relationerne, at man kan sige de svære ting, og med den følelse, at man ikke er alene om indsatsen. Ved at kortlægge udfordringerne sammen og fælles indgå i dialogen, skaber man de bedste muligheder for et konstruktivt samarbejde. Og her er det vigtigt med kollegaer, man har tillid til.

At skabe rum for sparring

Tilliden og rummet for dialog omkring udfordringerne opstår ikke uden videre. På Gandrup Skole har de dog lavet ét bestemt tiltag, der skal sikre, at lærere og pædagoger kan italesætte deres udfordringer med andre kollegaer.

Hver torsdag fra klokken 9.30-10.00 har vi skabt rum for at man kan få sparring på sine aktuelle udfordringer. Der sidder vores skolepsykolog, vores sundhedsplejerske, samt skolens trivselsperson og inklusionsvejleder. Både forældre og kollegaer kan melde sig på” fortæller Heidi. Det er dog ikke helt uden forberedelse, at man møder op: “Læreren, pædagogen eller teamet melder lige kort ind med: Hvad er det, hun, han eller de ønsker at snakke om, hvorefter vi kan give dem sparring på dette. Således sidder vi sammen i et rum uden ledelse, og giver sparring, for at håndtere udfordringen.

Heidi fortæller, at dette ugentlige tiltag medvirker til, at hendes kollegaer føler, at hjælpen er lige om hjørnet: “Hvis vi skal bruge mere tid, booker vi et nyt møde. Men det her giver os mulighed for at tage toppen.

Du kan se et eksempel på det skema, som teamet eller medarbejderen skal udfylde forud for mødet, ved at klikke her.

Foruden skemaet, kan du i dokumentet ligeledes læse Heidis erfaringer med tiltaget, samt forslag til, hvordan det kan benyttes.

Tak til Heidi, for at dele sine og sin skoles erfaringer med os. Har du nogle spørgsmål til hende, kan hun kontaktes på heidi.jansson@gandrupskole.dk

#pædagogiskpersonale

bottom of page