top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Håndbog til flygtningeforældre


Hermed selvhjælpsværktøjet "Forældreguiden", som er udviklet til flygtningeforældre af. Projektet om forældreguiden er finansieret af Egmont Fonden og er et samarbejde mellem Senter for Krisepsykologi, HERO i Norge og Røde Kors Asylafdeling.

Guiden anvendes under flugten, i asylfasen, og efter at man som familie har fået ophold i Danmark. Forældreguiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser .

Specielt e-læringsmaterialet (der består af 3 moduler) giver en god viden om traumer, reaktioner, børns udvikling og tilknytning. Herunder er specielt teorien vigtig for pædagoger og lærere at orientere sig i, inden materialet tages i brug. Dette formidles under "Få mere at vide" af Christina Halberg - koordinerende psykolog hos Røde Kors. Eksempelvis anbefaler hun, at pædagoger/lærere på forhånd undersøger, hvilke fagpersoner, de kan bede om hjælp hos eller henvise til - eksempelvis psykologer, sundhedsplejersker m.v. Hun understreger altså vigtigheden af at skelne mellem forskellige fagprofessionelle områder.

Materialet kommer omkring temaet "traumatisering" på en professionel og tydelig måde. Forskellen i forhold til andre materialer, der fokuserer på flygtninge og traumatisering, er, at her henvender en del af materialet sig direkte til forældrene:

https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/viden-og-eksperter/foraeldreguiden-asyl


#forældre

bottom of page