top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Læringskasser: Samvær mellem forælder og barn om fagligt indholdFlemming Lind Størkersen er matematikvejleder på Herningvej Skole. Derudover underviser han i matematik, idræt, geografi og biologi. På billedet sidder han med indholdet fra en læringskasse - en kasse, som udvalgte elever skal gøre brug af, med deres forældre.

Læringskasser Læringskasser er et tiltag fra Skoleforvaltningen ved Aalborg Kommune. Projektet er støttet økonomisk af Det Obelske Familiefond.

På Herningvej Skole har de dog valgt at tilføje nogle ting til kasserne, som de mener kan hæve det faglige niveau. Kassen på Herningvej Skole indeholder for eksempel som illustreret ovenfor, hvor der ses: En fagbog, en skønlitterær bog, story cubes, Skæg med matematik-spillet, et reklameblad samt et forælderkatalog. Kassen er en del af indholdet i det forløb, som fem udvalgte forældrepar i samarbejde med deres børn arbejder med en halv time om dagen fem dage om ugen. “De udvalgte familier starter med kasse et. Så tager jeg eller min kollega hjem til familien og mødes med dem og barnet. Herefter præsenterer jeg indholdet for dem. Det oprindelige formål er at skabe noget motivation omkring skolearbejdet og få spillet sammen, som familie. Dertil tilføjer jeg nogle perspektiver til forældrene for, hvordan de kan udfordre deres børn fagligt med de her ting”, fortæller Flemming. I forælderkataloget fremgår ligeledes en guide til de fem forskellige aktiviteter, som læringskassen indeholder. Det er også i kataloget, at forældre og barn skriver under på, at de vil benytte læringkassen. Herom fortæller Flemming: “Vi var meget tydelige fra begyndelsen om, at hvis man som familie vil være med i det her, så forpligter det. Det skal ikke være 30 minutter med regnestykker. Det skal være hyggeligt - og det er jo fedt at lære, gennem leg. Så vi har også sagt til forældrene, at vi gerne vil være med til at klæde dem på til at indtænke for eksempel matematik i hverdagen. Så er det jo fedt, at når de forpligter sig på det, at så får de kassens indhold.” Efterfølgende arbejder familien med den pågældende kasse i 3-6 uger, hvorefter Flemming og/eller hans kollega tager hjem til familien med en ny kasse. Grundet den økonomiske støtte fra Det Obelske Familiefond, kan familien beholde kassen, selvom de får en ny kasse med fem nye aktiviteter.

Eksempler på aktiviteter Et konkret eksempel på en aktivitet, er spillet Skæg med matematik. “Spillet omhandler plus, minus, gange og division, ved hjælp af nogle lagkager. Det er på et lidt lavt niveau for nogle af børnene, så ved at tilpasse det, har vi gjort det lidt sværere. Så min opgave er, at klæde forældrene på, til at udfordre deres børn. Herefter er det meget op til forældrene: Hvordan kan vi finde nye måder at udfordre vores børn på?” fortæller Flemming om spillet. Han nævner desuden story-cubes, der var en del af samme kasse: “Her kan børnene udvide deres ordforråd. Vi har også nogle tosprogede forældre. Her taler vi også med forældrene om, at selvom de ikke har sproget eller ordene, så gør de det bare på modersmål. Det, der er vigtigt er, at børnene får snakket med deres forældre og får brugt det sprog, de har.” En del af udleveringen af kassen kan ligeledes være at give forslag til, hvordan forældrene kan læse med deres børn. “Vi taler også om metoder til at læse med børnene på. Det kunne være, at den ene forælder læser to linjer og barnet efterfølgende læser to linjer. Eller at den ene forælder læser et tekststykke og så læser barnet det efterfølgende. Så forældrene får lidt forskellige måder at læse med deres børn.” Arbejdet med læringskasser stopper dog ikke, når sidste kasse i løbet af foråret udleveres.

Næste skridt Næste step i arbejdet med læringskasser er en evaluering på faglige og personlige parametre hos de børn, der har medvirket samt en evaluering med familierne. Selvom projektet ellers afsluttes og læringskasserne nu ejes af familierne, vil Herningvej Skole fortsat arbejde med Læringskasser. “Vi er ved at købe ind til at lave nogle nye læringskasser. I stedet for at give familierne kasserne, vil vi arbejde med lånekasser, således familierne låner tingene i en given periode, hvorefter de låner noget nyt materiale. Vi vil stadig have fokus på dansk og matematik. På den måde vælger vi bare selv tingene præcist ud, og kan derved forme vores egne forløb. Vi kommer til at lave nogle standardkasser, som vi tager udgangspunkt i. Kasser kan for eksempel indeholde centicubes, målebægere og opskrifter. På den måde, kan børnene være med til at lave mad og måle liter og deciliter og derigennem opnå viden om omregning, mens de arbejder med samme temaer i matematik i skolen.”

Selvom arbejdet med læringskasserne endnu ikke er afsluttet, evaluerer Flemming foreløbigt arbejdet således: “Fra start har det været mega godt. Det er også det indtryk jeg har af, hvad forældrene mener. Det er rigtig tidskrævende med de mange hjemmebesøg, men det giver rigtig godt. Også til relationen mellem mig, som repræsentant for skolen, og hjemmet.

Du kan læse mere om Herningvej Skoles arbejde med læringskasser her: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp/file/af1348e3-f4c9-4b8b-8152-0eabef9ef488/L%C3%A6sevejleder.pdf

Tak til Flemming, for at fortælle om hans erfaringer i arbejdet med at indgå i et tæt samarbejde med forældre, for at styrke barnets trivsel og læring. Har du nogle spørgsmål til Flemming, kan han kontaktes på: flemming.lind@skolekom.dk

#pædagogiskpersonale

bottom of page