top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forældreråd: Det vigtigste er, at børnene synes, det vi arrangerer, er fedt!Det er lidt en kliché, men i forældrerådet har vi snakket om, at man mobber ikke sine forældres venners børn.” Sådan fortæller Jannie, der er med i forældrerådet på 4. årgang, hvor hendes datter går. Det samme gør sig gældende for Kristine, der ligeledes er med i forældrerådet og er mor til en pige på 4. årgang. Her fortæller de begge om de tiltag, som netop deres forældreråd har lavet og har planer om at lave. Et af de væsentlige tiltag, som forældrerådet varetager, er legegrupper.

Legegrupper

Vi har igangsat legegrupper. Her har vi sammensat to drenge og to piger i en gruppe, hvor de efterfølgende skiftes til at have hinanden hjemme på besøg” fortæller Jannie og fortsætter: “Det har vi gjort ud fra, at de kommer I nogle andre roller og kommer hjem og ser, hvordan hinanden bor, møder hinandens forældre samt ser hinandens hjem. De er bare anderledes sammen, når de er hjemme ved hinanden.” Der er intet krav om, at børnene skal være med i legegrupper og et intet krav om, at alle skal have legegruppen med hjem. Forældrerådet havde dog et bestemt ønske. “Det er gjort ud fra nogle principper om, at vi vil gerne, at alle børn var med, men det var ikke nødvendigvis alle familier, der skulle være værter. Derfor åbnede vi op for, at alle der havde lyst kunne være vært, mens de resterende kunne være gæster hos de andre.

Idéen til legegrupper var faktisk lærernes, men det efterfølgende arbejde påtog forældrerådet sig. “Vi havde spurgt lærerne, hvad vi kunne gøre, for at hjælpe til klassernes fællesskab. Der har de spurgt, om vi kunne være med til at skabe noget hygge i klassen i form af at bage noget kage til for eksempel arrangementer, samt til jul at bidrage med en juledekoration, og så kom en lærer med idéen om at lave legegrupper. Det bygger på idéen om, at det er svært at mobbe nogen, som man lige har siddet og spist hjemme hos og mødt deres familie”, fortæller Kristine.

Arbejdet med legegrupper fortsætter dog også efter den første koordinering. På et tidspunkt har forældrerådet således planer om at mixe legegrupperne på tværs af klasserne, som en forberedelse til, når børnenes klasser skal mixes, hvilket finder sted i 7. klasse. Derudover forsøger de aktivt at få flere forældre til at være værter. “Nogle forældre har meldt klart ud, at de ikke vil være værter. Med tiden har nogle forældre fået mod på at prøve det af, for at finde ud af, om det var noget for dem.” fortæller Kristine.

Der er dog ikke kun igangsat tiltag for at skabe relationer mellem børnene, men ligeledes for at styrke forældrenes samarbejde.

Forældrenes samarbejde - fokus på børnene

Når der var børnefødselsdage i de små klasser, så inviterede man lige på forældrekaffe den sidste halve time. På den måde kunne vi forældre mødes der. Det synes jeg gav nogle gode grundsten til et samarbejde. Man lærte hinanden lige så stille at kende”, forklarer Kristine. Dog er der et bestemt element, der kendetegner forældrenes samarbejde ifølge Kristine: “Åbenheden. Jeg tror bare, at vi er en forældregruppe, der gerne vil det her og er åbne omkring tingene og tør sige det, som det er.”

Åbenheden mellem forældrene er derved af afgørende betydning for, hvorvidt forældrene kan samarbejde internt om at skabe optimale rammer for udvikling af børnenes fællesskab. Forældrenes individuelle bidrag er ligeledes forskelligt, uddyber Kristine: “Jeg tænker, at det er ikke alle der kan bidrage med lige meget i forældrenes og børnenes fællesskab, og det er der respekt om. Men man kan bidrage med det, man kan og alles bidrag er værdsat. Der er en tro på, at alle gerne vil både eget barn og fællesskabet det bedste.”

Kristine og Jannie har som medlemmer af forældrerådet arrangeret flere begivenheder og bidraget til det gode samarbejde mellem skole og hjem samt mellem forældrene. Når det kommer til samarbejdet med forældrene, kan det dog være en smule grænseoverskridende.

Frygten for at træde nogle over tæerne

Jannie fortæller således om en børnefødselsdag, hvor nogle ikke havde meldt sig til: “Vi vidste, at pigerne, der ikke havde meldt sig til, gerne vil deltage. Vi tænkte at det var lidt grænseoverskridende, at skulle ringe til de forældre. Men så prøvede vi gennem pigerne at få snakket om, hvad det skyldtes. Det viste sig, at der var forældre, som var alene hjemme med små børn og derfor ikke kunne transportere det andet barn til og fra fødselsdag.

Det var dog ikke et problem at løse. En af os andre hentede børnene. Det har vi benyttet os af siden hen. Det har vi skrevet ud, hvis der har været fødselsdage, hvor der har været behov for hjælp til transport.” Hertil supplerer Kristine: “Ja, og så tror jeg også, at vi er flere forældre, der tænker, at der går ikke noget af os, for lige at gøre noget ekstra for nogle andre, som ikke har mulighederne eller ressourcerne til det.

Det var dog ikke uden frygt for at træde andre forældre over tæerne, at de gjorde dette.

Det har man lige skulle tage sig sammen til at gøre, for man vil jo ikke træde nogle over tæerne.

Det er med at finde den balance, for vi vil egentlig gerne hjælpe, hvis vi kan, men vi vil heller ikke træde nogle over tæerne”, fortæller Jannie.

Jannie og Kristine tilstræber derved at håndtere de udfordringer, der måtte opstå - små som store. At bidrage til fællesskabet var da også årsagen til, at disse to meldte sig til forældrerådet.

Forældrerådet - hvorfor?

Overvejer du at blive en del af dits barns klasses forældreråd, så kan du her læse Jannie og Kristines argument for at melde sig ind i forældrerådet til at begynde med:

Kristine: “Der går ikke noget af mig, ved at trække læsset en ekstra gang for, at barnet i en familie kan få lov til at være med alligevel og at fællesskabet kan blive styrket. Jeg synes, det er vigtigt, at man forsøger at bidrage til at skabe et godt fællesskab for årgangen og for en klasse, hvis man føler man har overskuddet og ressourcerne til det,. For eksempel ved at skabe nogle gode sociale ture og få nogle gode drøftelser med de andre forældre.

Jannie: “Fra starten af var det jo lidt de samme tanker. Jeg synes særligt det med at bakke op omkring klassens og årgangens sociale fællesskab. Både praktisk, men også da det er et fællesskab, som børnene skal begå sig i de næste mange år. Derfor var det vigtigt, at det er et stærkt fællesskab. Det er rigtig meget fællesskab, der var årsag til, at jeg meldte mig.

Det vigtigste er, at børnene synes, det vi arrangerer, er fedt” afslutter Kristine.

Et stort tak til Jannie og Kristine for at dele deres fælles erfaringer med at være i forældrerådet. Det giver forhåbentlig stof til eftertanke og idéer, der kan blive til handling.

#forældre

bottom of page