top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Vidensnotat om samarbejdet mellem skole og hjemDanmarks Evalueringsinstitut har for Undervisningsministeriet udarbejdet et vidensnotat med fokus på samarbejdet mellem skole og hjem.

Vidensnotatet skal medvirke til at inspirere og kvalificerer samarbejdet mellem skole og hjem, således det understøtter elevernes trivsel og læring. Notet er centreret omkring fem aspekter, der har særlig stor betydning for det gode samarbejde mellem skole og hjem. Et af aspekterne lyder: "Konkretisér forældrenes rolle: Det har betydning, at skolen tydeligt formidler til forældrene, hvad de som forældre kan bidrage med, og giver dem konkrete ideer til, hvordan de kan støtte barnets læring."

I vidensnotatet kan du ligeledes finde de resterende fem aspekter, samt læse en uddybende forklaring af de forskellige aspekter.

Vidensnotatet kan således medvirke til en øget forståelse for, hvad der litteratur og forskning på området fremhæver, samt hvad, du måske skal passe på med i dit samarbejde med forældrene. Viste du for eksempel, at for høje krav til forældrene kan medvirke til at skabe en øget social ulighed blandt eleverne?

Vidensnotatet udgiver af Danmarks Evalueringsinstitut kan findes her.

På baggrund af vidensnotatet, er der ligeledes udgivet et udviklingsredskab. Dette kan du læse mere om her.

God læselyst!

#pædagogiskpersonale

bottom of page