top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Følg ruten og få fokus på tosprogede på teammødethttp://uim.dk/filer/integration/vaerktoejskassen-teammoedet.pdf

(Foto: http://uim.dk/filer/integration/vaerktoejskassen-teammoedet.pdf)

I et samarbejde mellem Amondo, AZENA og 10 forskellige folkeskoler har parterne udviklet et simpelt værktøj, der kan medvirke til, at jeres team kan få særligt fokus på nydanske familier på teammødet. Værktøjet er bygget op omkring 6 punkter på en rute, som du og dit team skal igennem.

Formålet med værktøjet er, at I styrke jeres skole-hjem-samarbejde, med særligt fokus på tosprogede familier. Værktøjet kan dog anvendes uanset antallet af tosprogede elever. Værktøjet er struktureret således, at I på første møde afsætter cirka to timer til forarbejdet, hvorefter I som team skal evaluerer herpå løbende.

Værktøjets rute indeholder 6 poster. De seks poster lyder som følgende:

  • Post 1: Udfordringer i skole-hjem-samarbejdet

  • Post 2: Forældrene som vigtige medspillere

  • Post 3: Kommunikation med forældrene

  • Post 4: Forældreinddragelse med aktiviteter og oplevelser

  • Post 5: Skole-hjem-samarbejdet: Handling og opfølgning

  • Post 6: Evaluering af skole-hjem-samarbejdet

Du kan læse mere om de 6 poster på ruten, og om hvordan I kan anvende værktøjet her.

#pædagogiskpersonale

bottom of page