top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Børns engagement i skolearbejdeI et etnografisk studie har Karen Ida Dannesboe undersøgt børn og forældres engagement i skolearbejdet. I denne undersøgelse har hun blandt andet fundet ud af, at der er stor forskel på, hvordan børn inddrager deres forældre i for eksempel arbejdet med hjemmeopgaver. Hun har således inddelt dette i tre følgende former for engagement fra børnene:

  • Ubesværet engagement. Denne gruppe af børn havde sjældent vanskeligheder med hjemmeopgaverne. Denne gruppe af børn havde derfor sjældent behov for forældrenes hjælp, mens de stadig ønskede at have forældrenes ressourcer til rådighed, når behovet opstod. Børnene med dette engagement adskiller sig dog fra hinanden ved ønsket om forældrenes tilstedeværelse. En gruppe af børnene søgte at sidde med deres forældre og eventuelt søskende for at lave lektierne og betragtede dette som hyggeligt familiesamvær. En anden gruppe af børn ønskede primært at holde arbejdet med lektier skjult for forældrene og ønskede på ingen måde indblanding, med mindre de skulle have hjælp. Uanset forældrenes involvering, kommer børnene ofte relativt ubesværet igennem skolearbejdet og fremstår derved forberedte ved fremmøde i skolen.

  • Skrøbeligt engagement. Dette engagement er kendetegnet ved, at børnene ikke selv oplever motivation for at have styring på skoleopgaverne. I undersøgelsen viste det sig, at forældrene spillede en stor rolle i forhold til, at børnene fik udarbejdet skoleopgaver, hvilket blandt andet førte til tætte stunder med snakke om skolen, hvilket vidste sig at have en positiv effekt. Dette engagement kan således vækkes til live ved forældrenes påvirkning, om end det er skrøbeligt.

  • Uoverkommeligt engagement. Denne gruppe oplevede det ikke som en hyggestund at skulle arbejde med lektierne. Børnene her havde ofte svært ved hjemmeopgaverne samtidig med, at deres forældre havde vanskeligt ved at hjælpe dem. Disse børn ser ofte ikke nogle muligheder, for at få lavet skolearbejdet, hvorfor dette virker som en uoverkommelig opgave grundet manglende ressource og manglende støtte fra både skole og hjem.

Disse tre kategorier er naturligvis ikke fuldstændig dækkende og ikke ensbetydende med, at dit barn tilhører en af disse kategorier. Forhåbentlig kan de dog medvirke til at skabe fokus på, hvordan dit barn har det med skoleopgaver og det kan forhåbentlig hjælpe dig, til at hjælpe til barn! Du kan jo forsøge at besvare nedenstående spørgsmål og se, om noget kan gøres anderledes:

  • Hvordan står du til rådighed for dit barn?

  • Hvordan har dit barn behov for at du står til rådighed/støtter?

  • Hvad har skolen bedt mig om at gøre?

  • Er der noget, jeg kan bede skolen om at gøre?

Kapitlet omkring denne undersøgelse hedder Engagement i familien og er fra bogen Hvem sagde samarbejde? - Et hverdagslivsstudie af skole-hjem-relationer, skrevet forfatterne Karen Ida Dannesboe, Niels Kryger, Charlotte Palludan og Birthe Ravn i år 2014.

#forældre

bottom of page