top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Har I styr på skole-hjem-samtalerne?Hvordan fungerer skole-hjem-samarbejdet på jeres skole? På mange skoler har skolebestyrelserne udarbejdet principper for samarbejdet mellem skole og hjem og ligeledes principper for skole-hjem-samtalen. Sådanne principper kan medvirke til, at der er tydelige rammer for, hvordan forældre, lærere og pædagoger afholder skole-hjem-samtaler. Dette kan skabe tryghed for både forældre og for det pædagogiske personale - og derved også for eleverne. Derudover kan sådanne principper medvirke til at afklare forventninger og ansvar mellem skole og hjem. Principper for skole-hjem-samtalen kan ligeledes bidrage til, at samtalerne afvikles under samme rammer til trods for, at eleven skifter lærer og pædagog ved for eksempel klasseskifte.

Hos Skole og Forældre har man udarbejdet nogle refleksionsspørgsmål, der kan medvirke til, at I som skolebestyrelse kan udarbejde principper for skole-hjem-samtalerne. Med støtte fra disse spørgsmål, kan I således afklare, hvad formålet med de pågældende principper er og hvordan de kan medvirke til at skabe sammenhæng med for eksempel skolens praksis og værdigrundlag. Derudover har Skole og Forældre udarbejdet et skema for, hvordan I kan sikre, at de pågældende principper implementeres. Du kan finde refleksionsarket her og værktøj til planlægning af implementeringen her.

På Herningvej Skole i Aalborg har skolebestyrelsen udarbejdet princip for skole-hjem-samarbejdet. Af princippet fremgår blandt andet et af formålene med at afholde skole-hjem-samtaler: "Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale, gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål."

Du kan finde Herningvej Skoles princip for skole-hjem-samarbejde her.

#forældre

bottom of page