top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forældrerådgivning på Højvangskolen - hvad er det?Mit udgangspunkt for forældresamarbejde er, at jeg er sikker på, at forældrene altid vil deres barn det bedste.” Sådan siger Lene Giehm, der er trivsels- og inklusionsvejleder på Højvangskolen. Lene varetager mange forskellige funktioner. Lene har blandt andet igangsat morgenmadstilbud for skolens 4. - 9. klasser, bidrager med sparring til kolleger, deltager i skole-hjem-samtaler, forældremøder samt klassemøder. Herudover varetager hun forældrerådgivning, der er et særligt kursusforløb til forældre.

Forældrerådgivning fra begyndelsen

Når vi får nye børnehaveklasser her på Højvangskolen, afholder vi et velkomst- og informationsmøde, inden børnene er begyndt på skolen. Her fortæller vi om skolen, og hvilke områder, som vi prioriterer. Her fortæller jeg om muligheden for forældrerådgivning” fortæller Lene om, hvordan muligheden for forældrerådgivning præsenteres for forældrene.

Forældrerådgivningen er et kursus for forældre, hvor et forældrepar mødes med Lene eller en af skolens andre forældrerådgivere 5-6 gange. Kurset kan tage udgangspunkt i en henvendelse fra forældrene, der ønsker rådgivning eller omvendt en idé fra en lærer eller pædagog, der foreslår dette som en mulighed. “Det kan være en af mine kollegaer, som kommer til mig og spørger, om forældrerådgivning kunne være en idé i den pågældende sammenhæng. Efterfølgende tager vi en snak, hvorefter læreren eller pædagogen tager kontakt til forældrene og spørger dem, om de har lyst til at deltage. Dernæst har jeg en telefonsamtale med forældrene og jeg oplever, at langt de fleste forældre siger, at de gerne vil deltage.

Fokus på forældrenes mindset

Til forældrerådgivningen er der fokus på forældrenes relation med deres barn. “Det er ofte mindsettet omkring barnet, som vi arbejder med. Med det mener jeg, at børnene ikke skal være perfekte hele tiden. Børn laver fejl, ligesom forældre også laver fejl”, forklarer Lene. Udgangspunktet for samtalerne kan derved være overordnet, hvorefter det bliver mere konkret.

Til forældrerådgivning samarbejder vi som regel ikke kun om en specifik udfordring. Vi arbejder ud fra, at det er de voksne, der er ansvarlige for den gode stemning i hjemmet. Inden vi begynder at lære forældrene, hvordan de kan håndtere konflikter i hjemmet, skal forældrene først lære, hvordan de taler med deres barn på en hensigtsmæssig måde”, fortæller Lene og uddyber: “Når vi har haft de generelle snakke, kan det være, at forældre efter tredje eller fjerde gang begynder at fortælle om konkrete situationer, såsom: “Det er rigtig svært, når barnet skal lægges til at sove.” Så det begynder ofte generelt, og så senere hen hjælper vi dem med den helt konkrete situationer, som for eksempel kan være at komme i seng om aftenen.

Et helt konkret eksempel på, hvordan forældrerådgivningen kan foregå, er ved at tale om, hvordan man mest hensigtsmæssigt giver en besked. “I stedet for at give forbud og have en meget negativ indgangsvinkel i dialogen med sit barn, ved for eksempel at sige “Det var dog irriterende, at du ikke sætter din tallerken ud”, så kan man forsøge at vende det til en mere påmindende og samarbejdende tilgang, hvor forældrene kan sige: “Husk at sætte tallerkenen ud i køkkenet.

Selvom det lyder simpelt, kan det have betydning for barnets trivsel i både skole og hjem.

Tidligere samarbejdede jeg med at forældrepar, hvis barn ikke trivdes. Jeg begyndte at observere barnets undervisning. Det viste sig, at barnet fik skældud i alle sammenhænge, hvor det indgik. I forhold til forældrerådgivningen taler vi så om, hvordan dette kan ændre sig, således barnet kan trives bedre.

Et tæt samarbejde for barnets bedste

Forældrene er barnets nærmeste og de vigtigste. Jeg er den professionelle, så jeg har ikke følelser i det på samme måde, som forældrene”, uddyber Lene. På den måde kan forældre og fagpersonale samarbejde om styrke barnets trivsel. Lene er da heller ikke i tvivl om sin holdning til forældre, der aktivt beder om hjælp i forbindelse med forældrerådgivning: “Jeg synes, at forældre er modige, når de beder om hjælp. Det er min indgangsvinkel. Jeg tager hatten af for dem, der tør sige, at de har brug for noget hjælp for, at deres datter eller søn kan komme i bedre trivsel.

At høre Lene fortælle om forældrerådgivning på Højvangskolen sætter nogle spørgsmål i gang:

Har I et lignende tilbud på din skole?

Hvordan møder du forældre, der efterspørger vejledning eller gode råd i relation til deres rolle som skoleforælder?

Overvejer du ligefrem at igangsætte forældrerådgivning på din skole? Hvorfor/hvorfor ikke?

Et stort tak til Lene for at dele sine erfaringer med forældrerådgivning.

Har du nogle spørgsmål i forhold til forældrerådgivning, kan hun kontaktes på lgi-skole@aalborg.dk.

#pædagogiskpersonale

bottom of page