top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Børn med angst - hvad er vigtigt at vide?

Det er egentligt ret smart. Når der er fare på færde, går vi i alarmberedskab, og kroppen reagerer helt automatisk med at give os et signal om at flygte fra den farlige situation. For langt de fleste er frygt- og angstreaktioner almindelige og ofte forbundet med reelt farlige situationer, men for nogle kan følelsen af angst tage overhånd og dukke op i situationer, hvor der ikke nødvendigvis er fare på færde, og hvor kroppen normalt ikke behøver gå i alarmberedskab. At angsten har taget overhånd og er blevet en problematisk del af livet, opleves af flere og flere børn og unge i Danmark. Viden og vejledning til forældre, lærere og pædagoger der omgås børn med angst i deres hverdag er derfor central. Vi har talt med fysioterapeut Tanja Friis Sørensen og psykolog Kathrine Dall Erbs, som begge er en del af angstteamet i PPR på Aalborg Skoleforvaltning, og som til hverdag arbejder med børn, forældre og skoler omkring angstproblematikker. Som fagprofessionelle ved de derfor meget om emnet, og i det følgende kan du læse om, hvad de mener, er vigtigt at vide, hvis du som forælder, lærer eller pædagog har et barn med angst i skolen eller i hjemmet.

Hvad kendetegner et barn, der har angst?


Ifølge Kathrine Dall Erbs er perioder med angst en naturlig del af børns udvikling og opvækst. For små børn, der er afhængige af sine forældre, er det meget normalt at være bange for at blive adskilt fra sine forældre. “Og der hvor det bliver unaturligt, er når et større barn eller en teenager over længere tid bliver bange for at blive adskilt fra mor og far, og fx har brug for at sove ved mor og far, for at være tryg” fortæller Tanja Friis Sørensen. Kathrine fortsætter: “Angst bliver problematisk, når det kommer til at fylde for meget for barnet, og forhindrer det i at gøre nogle ting, som jævnaldrende kan gøre, eller forhindrer barnet i at gøre noget, som det ellers gerne ville”.


Angst kan have mange forskellige former, variere i grad og vise sig på meget forskellige måder fra barn til barn, men noget der ofte går igen hos børn med angst er de kropslige symptomer, som de oplever. “Når børnene er i alarmberedskab hele tiden, bliver deres kroppe overopmærksomme og har antennerne ude hele tiden. Og det kan være rigtig hårdt, når man går i skole, for der er mange lyde, lugte og synsindtryk. Børnene kan også opleve hovedpine, mavepine, kvalme, svimmelhed og ømme punkter forskellige steder på kroppen” fortæller Tanja. Ikke kun kropslige symptomer, men også bestemte tankemønstre kan siges at kendetegne børn med angst; “Tankerne er centreret omkring ting, der kan gå galt og bekymringer omkring fremtiden” forklarer Kathrine. Derfor vil det også ofte være kendetegnende at et barn med angst vil forsøge at undgå de situationer, som de er bange for.

Hvad er vigtigt at vide som forældre, lærer eller pædagog om børn med angst?

Ifølge de to fagpersoner, kan voksne have en tendens til at ville hjælpe et barn med at komme ud af en situation, som fremkalder frygt og angst. Det er dog ikke altid det mest hensigtsmæssige, da det kan bekræfte barnet i, at det er bedst at flygte fra situationer og udfordringer, som de er bange for. “Det er vigtigt at være rollemodel som voksen, og ikke blive bange selv, hvis barnet er bange og ængstelig. Ellers kan barnet komme til kopiere den voksnes adfærd og blive bekræftet i, at det er en farlig situation, hvis den voksne reagerer med angst og bekymring. Det handler om at forholde sig roligt. Noget af det, vi ved, som virker allerbedst er, når den voksne ikke “følger” barnet i sin angst, men bevarer roen ” forklarer Tanja og fortsætter med et eksempel på en god måde at reagere på, hvis et barn har en angstreaktion; “At man ikke hæver stemmen og husker at få trukket vejret ned i maven, så man kan bevare roen”. Det er vigtigt at holde fast og turde være i, at barnet reagerer voldsomt på noget, som det har lyst til at flygte fra, og være vedholdende og konsistent i den måde, man håndterer det på, så barnet ikke hele tiden bliver mødt at forskellige måder at håndtere de svære situationer på.

Kathrine beskriver en metode, som kan bruges til at lære børn at håndtere de svære situationer. Hun forklarer, at det handler om at udfordre angsten gradvist, og ikke bare kaste barnet ud på dybt vand med det samme, så det kan risikere at blive en voldsom oplevelse og forstærke angsten i sidste ende. Sæt nogle delmål, som deler elefanten op i små bidder.


I forhold til de kropslige symptomer, beskriver Tanja, at børn med angst har et stort behov for ro og pauser, der kan regulerer nervesystemet ned i gear. Hun påpeger dog, at roen ikke opnås foran en iPad eller computer, da det blot er med til at tilføre endnu mere input til hjernen, som i forvejen kan være på overarbejde. Derfor er det vigtigt at finde andre måder hvorpå barnet kan finde ro i løbet af hverdagen.

Endvidere handler det meget om som voksen, “at være opmærksom på, hvornår barnet er klar til at udvikle sig, og undgå at komme til at tage over for noget af det, som de vil kunne selv”, siger Kathrine. Hvis barnet oplever at mestre noget selv, får de også mod på at kaste sig ud i andre nye ting. I relation til det, nævner Tanja, at hvis man er tvivl om, hvornår man kan forvente, at et barn kan mestre forskellige ting, er det muligt at finde en vejledende guideline til hvilke pligter og ansvarsområder, der passer til børn efter alder lige her: https://nordicparenting.dk/2017/03/01/se-hvilke-pligter-dine-boern-fordel-kan-hjaelpe-gamle/


En sidste metode, som de to fagpersoner nævner, der kan være med til at hjælpe et barn ud af angsten, handler om at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen, da vaner og rutiner giver tryghed. I den forbindelse understreger de begge to, hvor vigtigt det er, at skole og hjem arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for barnet, så det har de bedste forudsætninger for at tackle angsten.

Et væld af initiativer og indsatser


Siden angstteamet blev nedsat i PPR, Aalborg Skoleforvaltning, er der blevet søsat mange forskellige initiativer og indsatser, der har til formål at hjælpe og støtte børn med angst, forældre til børn med angst, samt lærere og pædagoger, der har elever, som lider af angst. Bl.a. afholdes der åbne temaaftener på skoler rundt omkring i kommunen for forældre, lærere og pædagoger, hvor angstteamet underviser i, hvad angst er, og hvad man gøre som voksen over for et barn med angst. Derudover er der indsatser som Cool Kids, Cool Kids ASF (for børn med autisme), Chilled (for børn i udskolingen), individuelt rettede indsatser og forældrevejledningsgrupper. Du kan læse meget mere om de forskellige igangværende initiativer og indsatser på Aalborg Skoleforvaltnings hjemmeside lige her: http://www.ppr-aalborg.dk/angstteam

Tusind tak til Tanja Friis Sørensen og Kathrine Dall Erbs for at dele ud af jeres store viden og erfaringer fra arbejdet med angstramte børn.

#pædagogiskpersonale #forældre


bottom of page