top of page

Kom godt i gang med elevstyrede skole-hjem-samtalerSkole-hjem-samtaler. Vi kender dem alle sammen. Den tilbagevendende halvårlige begivenhed, hvor læreren typisk taler i 20 minutter om elevens præstationer i skolen, forældrene stiller få spørgsmål, alt i mens eleven sidder fastlåst i en passiv og stille rolle, omtalt i 3. person af de voksne. Traditionen for denne form for skole-hjem-samtaler er lang, men måske er det på tide at prøve noget nyt? I et indlæg her på sitet, har vi tidligere skrevet om hvordan Vester Hassing Skole arbejder med at inddrage eleven bedre i den traditionelle skole-hjem-samtale. Hvis du synes, det lyder interessant, så fortsæt endelig læsningen. I følgende artikel kan du nemlig læse om elevstyrede skole-hjem-samtaler som et redskab, der bygger videre på ideen om øget elevinddragelse, og samtidig har en helt anden form end den traditionelle.


Elevstyrede skole-hjem-samtaler - hvad, hvorfor, hvordan?

Den er god nok! Ved elevstyrede skole-hjem-samtaler er det eleverne der styrer slagets gang på alle parametre - selvfølgelig under kyndig vejledning af det pædagogiske personale. Kernen i elevstyrede skole-hjem-samtaler udgøres af, at eleverne formidler deres arbejde og progression til forældrene, for på den måde at sætte den enkelte elevs læring og udvikling i centrum. I samarbejde med lærere og pædagoger, har eleverne fundet de produkter og opgaver frem, som de har arbejdet med i fagene, og som de gerne vil vise deres forældre. I praksis afholdes hele klassens samtaler samtidigt i samme rum, hvor lærere og pædagoger går rundt mellem elever og forældre og hjælper til, hvis samtalen går i stå.

Gennem elevstyrede samtaler udvikler eleverne et sprog og en bevidsthed over deres egen læring, samtidig med at forældrene får et bedre indblik i hvad der reelt foregår på skolen og hvor langt deres barn er i sin læring. Dette bidrager endvidere til at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem skole og hjem om elevens læring og trivsel.


Gode erfaringer med elevstyrede samtaler

Det kan måske lyde angstprovokerende, at overlade styringen til eleverne, men erfaringer fra andre skoler i landet viser, at det i høj grad kan betale sig. På Søndervangskolen i Aarhus stopper al undervisning kl. 12 fire gange om året, og derefter danner alle klasseværelser rammen om elevstyrede skole-hjem-samtaler. Skolen har tidligere haft en stor fraværsprocent blandt elever og lærere og en lav forældredeltagelse i børnenes skolegang. Med elevstyrede skole-hjem-samtaler som et af redskaberne, deltager nu næsten 100% af forældrene i de fire årlige samtaler. Skoleleder på Søndervangsskolen Rani Hørlyck forklarer, at årsagen til denne udvikling er, at forældre ofte finder det meget mere spændende, at få indblik i deres børns udvikling og læring, end at sidde til de traditionelle samtaler, og få fortalt af læreren, at deres søn har for meget fravær el.lign.


Konkret redskab til at indføre elevstyrede skole-hjem-samtaler

Hvis du sidder og tænker, at elevstyrede skole-hjem-samtaler er lige præcis hvad din skole har brug for, så kan du finde et konkret redskab, der forsyner dig med værktøjer, til at indføre det lige her. Step by step er det udførligt beskrevet, hvordan du kommer i gang med at tilrettelægge, forberede og gennemføre de elevstyrede skole-hjem-samtaler.


God fornøjelse!


Dette indlæg er baseret på forskellige artikler om elevstyrede samtaler, som du kan finde her:

https://www.berlingske.dk/samfund/hun-former-skolen-efter-boernene

Rani Hørlyck der har lykkes med at nedbringe fravær på tosproget skole i Aarhus.


https://www.folkeskolen.dk/656573/elever-tager-styring-til-skole-hjem-samtaler

Ellebjerg Skole i Københavns Kommune har indført elevstyrede skole-hjem-samtaler.


http://skole-foraeldre.dk/artikel/h%C3%B8jvangskolen-aarhus

Artikel fra Skole og Forældre omkring elevstyrede samtaler.


#pædagogiskpersonale #forældre

bottom of page