top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Lær med Familien – et materiale der bygger bro mellem skole og hjem

Updated: Mar 29, 2019
Står du og mangler konkret inspiration til at inddrage forældrene bedre i skole-hjem-samarbejdet? Så er hjælpen ikke langt væk. Se med her!


Forældre spiller en stor rolle i elevers læring og udvikling. Forskning viser, at et godt samarbejde mellem skole og hjem kan have en positiv betydning for elevernes læring og udvikling (EVA). Det er derfor vigtigt, at den enkelte families ressourcer kommer i spil på bedst mulige måde, og det er skolens ansvar at tilpasse samarbejdet til forældregruppens forskellige muligheder for at deltage. Ved at bygge bro mellem det eleverne lærer i skolen med familiernes erfaringer, kan barnets læring og trivsel støttes bedre.


Ressourcetænkning

Alle familier har noget at give, vi skal bare få øje på det. Det er tankegangen bag det nye undervisningsmateriale Lær med Familien udviklet af Skole og Forældre i samarbejde med VIA University College samt Københavns Professionshøjskole og finansieret af Undervisningsministeriet. Lær med Familien skal hjælpe lærere og pædagoger med at involvere forældre i elevernes læring, således at koblingen mellem skole og hjem understøttes i højere grad. Materialet kan nemt implementeres i igangværende forløb i undervisningen, hvilket gør det hurtigt og simpelt at komme i gang med. Du kan se en lille introduktionsvideo her.


Lær med Familien

Helt konkret består materialet af fire dele: En metodeguide, en implementeringsguide, det teoretiske vidensgrundlag bag materialet samt forankring. Under metodedelen gives der eksempler på to typer aktiviteter, der kan øge læringsud­byttet og trivslen for den enkelte elev ved at give alle familier mulighed for at støtte deres barns læring med udgangspunkt i skolens undervisning. De to typer aktiviteter er:


1. Familieferniseringer – elever, lærere og pædagoger tilrettelægger i fællesskab en udstilling med et fagligt fokus, og inddrager forældrene på forskellige måder undervejs.


2. Familieopgaver – eleverne tager familieopgaver med hjem, som giver forældrene mulighed for at stille spørgsmål til og tale med deres barn om de faglige emner, barnet lærer om i skolen.


I materialet kan du finde inspiration og ideer til hvordan, aktiviteterne kan udmøntes i praksis, og der er endda udarbejdet et eksempel på en årsplan fra en 5. klasse, som viser hvordan familieopgaver kan implementeres i løbet af året i de forskellige fag.


Et andet godt redskab til at skabe gode fællesskaber mellem forældre er Skoleforvaltningens materiale “Fællesskaber for alle”. Find det her.


Kilder:

Lær med Familien (2018), Skole og Forældre: http://skole-foraeldre.dk/lmf


Skole-hjem-samarbejde (2017), Danmarks Evalueringsinstitut og Undervisningsministeriet: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-11/Vidensnotat%20Skole_hjem_samarbejde.pdf


#forældre #pædagogiskpersonale


bottom of page