top of page
  • Skolehjemsamarbejde

PPR i Aalborg tilbyder åben anonym rådgivning

Fra PPRs side gør vi alt for at bidrage til børnenes trivsel, læring og udvikling. Også i denne særlige tid. Vi har derfor etableret en åben rådgivning, hvor forældre kan søge sparring i forhold til deres skolebarns læring og trivsel.  

Langt de fleste skolebørn er hjemme i disse dage og modtager fjernundervisning. Nogle børn oplever den uvante situation som utryg, eller de kan have svært ved at finde ro og motivation til at deltage i de daglige læringsaktiviteter. Andre børn bekymrer sig meget om Corona-pandemien og de mulige konsekvenser. Og vi ved, at nogle af jeres børn normalt modtog støtte i den daglige undervisning, som I nu varetager. I vores åbne rådgivning kan du anonymt drøfte de udfordringer I oplever i jeres familie og få gode råd til hvordan du som forælder bedst støtter dit skolebarn.

Den åbne rådgivning har åbent alle hverdage kl. 8-16. I skemaet på denne side, kan du se, hvilke rådgivere, du kan træffe, hvornår og finde diverse telefonnumre.

Har dit barn allerede en aktiv sag hos PPR skal du i stedet kontakte de PPR-medarbejdere, du allerede samarbejder med.


bottom of page