top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Sæt resiliensfremmende grundingredienser på dagsordenen til forældremødet


“Resili..” - hvad-for-noget?? Faldt du også over ordet, da du læste titlen på denne artikel? Fat mod! Det er slet ikke så svært at forstå, som ordlyden umiddelbart indikerer. Professor og ekspert i begrebet “social resiliens” Peter Berliner, forklarer det på følgende måde: “Begrebet ‘sociale resiliens’ omfatter, at vi skaber et miljø i skolen, i hjemmet, i lokalsamfundet og i sammenhængen mellem de tre, som gør, at vi kan styrke os til at komme igennem modstand, ulykker og modgang i livet, på en måde så vi lærer af det og styrker vores sociale fællesskab. Det er også en måde at forebygge sammen på, således at vi kan beskytte hinanden og dermed også os selv, imod netop at komme ud for den form for modgang”. Eller sagt helt kort: Resiliens handler om at gøre børnene i stand til at udvikle sig positivt, også selvom der forekommer modgang eller udfordringer i barnets liv. Begrebet bruges nogle gange i forbindelse med de såkaldte “mælkebøttebørn”, der udvikler sig godt på trods af at de vokser op under svære betingelser. Det lyder jo alt sammen rigtig godt! Men… hvordan gør vi så lige det?


Forældre skal have viden om resiliensbegrebet

Red Barnet har udviklet et materiale, der netop sætter fokus på de 10 grundingredienser i resiliensfremmende miljøer, således at forældre sammen kan reflektere over, hvordan de kan være med til at bidrage til et godt børnefællesskab i klassen. Ideen er, at skolen sætter tid af på et forældremøde, så der kan samarbejdes om at udvælge 3-4 grundingredienser, der sætter rammen om det fremtidige samarbejde med at skabe resiliensfremmende handlinger og miljøer i klassen.


10 begreber der er betydningsfulde for social resiliens

Gennem en film produceret til materialet, præsenteres de 10 begreber, som har betydning for social resiliens her i Danmark. De 10 begreber er:

Omsorg

Samarbejde

Livsglæde

Mening

Tillid

Selvstændighed

Medbestemmelse

Samhørighed (fællesskab)

Rettigheder

Retfærdighed


Red Barnet har designet en plakat, som afspejler de 10 grundingredienser, som læreren kan hente ned som pdf, printe ud og hænge op i klassen som udgangspunkt for samarbejdet med forældrene til forældremødet.

Lyder det som noget, eleverne i din klasse og deres forældre kunne drage fordel af at arbejde med, så kan du finde materialet helt gratis lige her.


Rigtig god fornøjelse.


#pædagogiskpersonale #forældre

bottom of page