top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Temaaften om god kommunikation i Aula for skolebestyrelserne


Velkomst v. rådmand Tina French

Hvordan bliver vi endnu bedre til at kommunikere om børnenes læring og trivsel?

Det spørgsmål forsøgte skolebestyrelsesmedlemmer fra skoler i hele Aalborg Kommune sammen at blive klogere på, da de i sidste uge var inviteret til temaaften på Filstedvejens Skole. Emnet for temaaftenen var skolernes nye kommunikationsplatform Aula, som går i luften efter sommerferien 2019. Og som rådmand ved Aalborg Skoleforvaltning Tina French lagde ud med at sige i sin velkomst: ”Det tegner lyst for kommunikationen mellem skole og hjem med det flotte fremmøde i aften”.


Hvad er ”nice-to-know” og hvad er ”need-to-know”?

Efter velkomst ved Tina French, kickstartede direktør i skoleforvaltningen Jakob Ryttersgaard aftenen med at sætte tankerne i gang omkring det tilbagevendende diskussionsspørgsmål; Hvad er nice-to-know og hvad er need-to-know, når det handler om kommunikationen mellem skole og hjem? Aula er en platform der forbinder os, og skal fungere som en værdiskabende tilføjelse til vores hverdag og ikke noget, der gør os mere stressede. Derfor er det, som Jakob Ryttersgaard påpegede, vigtigt at vi stiller skarpt på hvad det er, vi vil med vores kommunikation mellem skole og hjem. Aula er en mulighed for at gentænke vores kommunikation med hinanden, og i den forbindelse får skolebestyrelserne en særlig opgave i at få rullet Aula ud på de lokale skoler.


Det digitale skole-hjem-samarbejde i et forældreperspektiv

I relation til aftenens fokus på kommunikation mellem skole og hjem, havde skoleforvaltningen inviteret familiesociolog Maria Ørskov Akselvoll til at komme og holde et oplæg. Hun har lavet en ph.d.-afhandling om skole-hjem-samarbejdet, hvor forældreintra også er taget under behandling. Ifølge Akselvoll har vi set en intensivering i kommunikationen mellem skole og hjem gennem de senere år; ”Forældrenes rolle i skolen har aldrig været større. En gennemsnitsforælder logger på forældreintra dagligt”, fortæller Akselvoll, der samtidig påpeger, at den måde forældrene inddrages på, ikke altid er så hensigtsmæssig, som den kunne være. En af hovedpointerne i afhandlingen er, at forskellige forældre har forskellige strategier til at håndtere information fra deres barns skole, og at denne strategi ofte hænger sammen med hvor mange ressourcer, den pågældende familie har. Det digitale samarbejde passer, ifølge Akselvoll, bedst til ressourcestærke forældre, som samtidig får det bedste udbytte af informationerne på forældreintra. Derfor anbefaler Akselvoll, at vi bruger Aula som en mulighed for at give den digitale kommunikation et eftersyn. På baggrund af hendes forskning foreslår hun følgende opmærksomhedspunkter i skolebestyrelsernes videre arbejde med Aula:


  • Lidt, men godt – det skal være enkelt at afkode og navigere i Aula.

  • Mere forudsigelighed. Flere grænser for den digitale teknologi.

  • Mere ansvar tilbage til eleven – mindre afhængighed af forældres involvering.

  • Tag et kig på skolens digitale informationsstrøm: Ekskluderer den? Hvad sendes ud, hvor meget og hvor ofte? Hvordan skriver vi? Hvad er vigtigt – og mindre vigtigt?

  • Inddrag flere forældre end blot dem der sidder i skolebestyrelserne. Tag fx diskussionen om Aula op på et forældremøde. Følg op på Aula løbende med forældre, lærere og elever.

Vi har her på sitet tidligere skrevet et blogpost baseret på den forskning, som Maria Ørskov Akselvoll har foretaget og der kan du læse mere omkring de konklusioner, som afhandlingen drager frem.


Digital kommunikation på jeres skole

Som inspiration til at komme i gang med at give den digitale kommunikation en eftersyn ude på skolerne, har skoleforvaltningen udviklet et ”Aula-kit” lavet i samarbejde med bl.a. det forældrerådgivende organ (FRO). Det kan bruges til at sætte gang i drøftelse af skolernes nuværende kommunikationskultur og sætte retning for den digitale kommunikation. Aula-kittet indeholder bl.a. videoer, aktiviteter og slideshows, som skolebestyrelserne kan bruge til den lokale proces på de enkelte skoler i forbindelse med fremtidige Aula-arrangementer. Find dit Aula-kit på nogetathavedeti.dk/aula.


God fornøjelse.


#forældre #pædagogiskpersonale

bottom of page