top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Undervisningsmateriale om børn og unge i sorg


“I Danmark mister hvert år omkring 1.400 børn og unge i den skolesøgende alder en forælder. Derudover oplever ca. 26.000 børn og unge i den skolesøgende alder, at en forælder bliver indlagt med kritisk sygdom”.


Sådan skriver Kræftens Bekæmpelse på deres hjemmeside. Det er nedslående, men ikke desto mindre en realitet, som vi skal huske at forholde os til. Når børn og unge oplever den sorg, der opstår i forbindelse med en nærtståendes alvorlige sygdom eller død, har de et behov for at tale om sorgen. I den forbindelse spiller skolen en helt central rolle. Børn og unge tilbringer mange timer i skolen hver dag, og som lærer har du ofte et unikt kendskab til elevernes liv. Det sætter derfor læreren på en betydningsfuld opgave i forhold til at hjælpe eleven bedst muligt i den svære situation.


Undervisningsmateriale - italesættelse af de svære emner

Død, sorg og sygdom kan for mange være svære emner at tale om (også for læreren), men børn har brug for voksnes hjælp, da de ikke selv har erfaringer eller ressourcer til at til at håndtere situationen. Det kan derfor være en god ide at sætte fokus på at arbejde med sorg i undervisningen, for at gøre det lettere for eleverne at sætte ord på og tale med hinanden om de svære ting i livet. På den måde kan de bedre håndtere sorgen og hjælpe andre der gennemgår de svære følelser. Gennem et undervisningsmateriale lavet af Kræftens Bekæmpelse, kan du som lærer få et indspark til, hvordan du i undervisningen kan sætte fokus på at styrke elevernes sorgreaktioner og give dem en forståelse af, hvor vigtigt det er at kunne sætte ord på sine følelser i svære tider. Materialet retter sig primært mod 9. og 10. klassetrin i fagene dansk og kristendomskundskab og det indeholder både film, kortfilm, digte og essays. Du kan finde alle fire dele af materialet her eller starte med at læse en introduktion til forløbet lige her.


#pædagogiskpersonale

bottom of page